VÝSLEDKY STUDIJNÍHO PROGRAMU

  • Provádět rozhodnutí o hodnocení jejich dopadu na ekonomický a kulturní rozvoj společnosti, blahobytu a životní prostředí.
  • Kriticky zhodnotit a odrážet své aktivity, přičemž si uvědomujete význam celoživotního učení.
  • Komunikace v písemné a ústní formě, předáváním odborných znalostí v litevštině av cizím jazyce.
  • Spolupracovat, pracovat v týmu, přebírat zodpovědnost za práci člověka a kolegů.
  • Seznámit se s metodami výzkumu a prognostickými modely ekonomické analýzy.
  • Shromažďovat, systematizovat a vyhodnocovat ekonomické informace pomocí řady metod analýzy v souladu se zásadou důvěrnosti.
  • Poznat hlavní ekonomické pojmy, principy, teorie a aplikovat je v praxi.

Program se vyučuje na:
  • Angličtina

Zobraz 5 více kurzů z Vilnius University Of Applied Sciences VIKO »

Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Zář 2019
Duration
3 let
Denní studium
Price
2,800 EUR
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Zář 2019
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Zář 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date