Read the Official Description

VÝSLEDKY STUDIJNÍHO PROGRAMU

  • Provádět rozhodnutí o hodnocení jejich dopadu na ekonomický a kulturní rozvoj společnosti, blahobytu a životní prostředí.
  • Kriticky zhodnotit a odrážet své aktivity, přičemž si uvědomujete význam celoživotního učení.
  • Komunikace v písemné a ústní formě, předáváním odborných znalostí v litevštině av cizím jazyce.
  • Spolupracovat, pracovat v týmu, přebírat zodpovědnost za práci člověka a kolegů.
  • Seznámit se s metodami výzkumu a prognostickými modely ekonomické analýzy.
  • Shromažďovat, systematizovat a vyhodnocovat ekonomické informace pomocí řady metod analýzy v souladu se zásadou důvěrnosti.
  • Poznat hlavní ekonomické pojmy, principy, teorie a aplikovat je v praxi.

Program taught in:
Angličtina

See 5 more programs offered by Vilnius University Of Applied Sciences VIKO »

This course is Campus based
Start Date
Sept. 2019
Duration
3 let
Denní studium
Price
2,800 EUR
Deadline
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
End Date
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
End Date