S titulem z IT managementu budete mít vše pod kontrolou

Základním cílem tohoto programu University of New York in Prague je spojit solidní pochopení a znalosti technologie s dovednostmi byznys managementu. Tento studijní program připraví studenty na úrovni nástupních znalostí pro zaměstnání v odborných pracovních pozicích v oboru IT management v globálních firmách a ve veřejném sektoru. Titul po absolvování čtyřletého studia uděluje State University of New York, Empire State College.


Absolventi s titulem Bakalář IT managementu z UNYP získají:

 • Pochopení mechanismů, které fungují v organizaci a/nebo firmě, včetně řízení, financí, právních aspektů, prodeje, marketingu a řízení lidských zdrojů;
 • Rozvoj klíčových obchodních a manažerských dovedností;
 • Pochopení IT architektur a problémů, problematických oblastí a strategií, které souvisejí s její realizací;
 • Znalost procesů v programování softwaru a oblastí vývoje a testování softwaru, aby byl software úspěšně nasazen do provozu;
 • Dovednost připravovat, prezentovat a podporovat IT projekty před kritickým publikem;
 • Doplňkové práce během akademického roku, které posílí, zdokonalí a rozšíří základní obchodní vzdělání;
 • Volitelné předměty, které studentům umožní prohloubit své zájmy v řadě předmětných oblastí, jako je integrovaná marketingová komunikace, masmédia, mezinárodní vztahy, ekonomie, finance a účetnictví, literatura a psychologie;
 • Schopnost přemýšlet teoreticky i analyticky o aktuálních problémech globální ekonomiky;
 • Zdokonalené ústní i písemné komunikační dovednosti v anglickém jazyce;
 • Zběhlost v používání softwarových aplikací a informačních technologií při výzkumu;
 • Schopnost pracovat v týmech a v multikulturním prostředí.

Náš přístup klade velký důraz na mezinárodní aspekty obchodu, které jsou, jak jsme přesvědčeni, zvláště důležité v dnešním obchodním prostředí. Díky své mnohonárodní fakultě a studentské komunitě je UNYP ve zvláště silné pozici, která jí umožňuje poskytovat tuto cennou mezinárodní perspektivu. Náš program se vyznačuje ojedinělým interaktivním a dynamickým stylem výuky naší fakulty. Získáváme své profesory z EU a z USA, a většina z nich má vysoké akademické tituly a profesionální znalost oborů, které přednášejí. Teoretická a praktická znalost, kterou získáte v našem programu, vám poskytne širokou možnost výběru kariéry jak co se profesní skladby, tak i zeměpisných oblastí týče. Program vám také poskytne silný základ pro kariéru ve veřejném sektoru, v občanské společnosti, nebo na akademické půdě.

Pro více informací rozklikněte menu níže:


Obsah kurzu

Základní kurzy IT managementu:

 • Pracovní pozice v informačních systémech/informační technologii a v telekomunikacích
 • Aplikace metod řízení vztahů se zákazníky (CRM)
 • Databáze Enterprise
 • Vývoj informačních systémů a strategií IT
 • Zásady vývoje softwaru
 • Aplikace pro efektivní řízení firmy (ERP) a pro činnost řízení dodavatelského řetězce (SCM)
 • Systémy pro finanční účetnictví
 • Efektivní řízení projektů a nákladů
 • Prodej řešení informačních systémů
 • Management znalostí
 • Právní prostředí obchodu a podnikání a informačních systémů
 • Marketing a informační systémy
 • Informační systémy pro management
 • Strategie financování outsourcingu
 • Projektové řízení
 • Telekomunikační sítě a trhy
 • Internetové technologie a aplikace pro obchod a podnikání, včetně Butt Computing
 • Obchodní analýza
 • Multimediální aplikace
 • Řízení bezpečnosti
 • Návrh/téze závěrečného projektu/diplomové práce

Základní kurzy z obchodní administrativy:

 • Obchodní politika a strategické řízení
 • Etika v podnikání a veřejné správě
 • Finanční účetnictví
 • Marketing
 • Právní prostředí obchodu a podnikání
 • Manažerské účetnictví
 • Mikroekonomika
 • Makroekonomika
 • Provozní management
 • Zásady řízení
 • Statistika pro obchod a ekonomiku I
 • Statistika pro obchod a ekonomiku II
 • Důvod a argument
 • Základy finančnictví
 • Mezinárodní obchod
 • Evropská integrace
 • Řízení v multikulturním prostředí
 • Mezinárodní obchod a finance

Doplňkové kurzy z obchodní administrativy:

 • Řízení kariérního rozvoje
 • Srovnávací mezinárodní obchodní právo
 • Ekonomické politiky v zemích Evropské unie
 • Globalizace
 • Řízení lidských zdrojů
 • Peněžnictví a bankovnictví
 • Mezinárodní politika
 • Mezinárodní obchod a finance
 • Investiční analýza a řízení portfolia
 • Peněžnictví a bankovnictví
 • Organizační chování
 • Organizační komunikace
 • Investiční analýza a řízení portfolia
 • Sociálně ekonomický kontext globalizace

Volitelné kurzy z obchodní administrativy:

 • Komunikace mezi kulturami
 • Postupy komunikace
 • Srovnávací ekonomické systémy
 • Kulturní antropologie
 • Zahraniční vztahy Evropské unie
 • Dynamika skupiny
 • Mezinárodní organizace
 • Mezilidská komunikace
 • Úvod do reklamy
 • Úvod do komunikací
 • Úvod do srovnávací politologie
 • Úvod do psaní do médií
 • Úvod do sociologie
 • Ekonomika práce
 • Literatura a politika
 • Média a společnost
 • Moderní diplomacie
 • Komunikace v politice
 • Moc a výsada
 • Psychologie přizpůsobování
 • Zásady public relations
 • Projev na veřejnosti
 • Sociální psychologie


Možnosti uplatnění

 • Database administrator
 • Information systems manager
 • IT consultant
 • IT technical support officer
 • Systems analyst
 • IT sales professional
 • Management consultant


Brožura programu IT Management

Požadavky na přijetí

Program taught in:
Angličtina
University of New York in Prague (UNYP)

See 7 more programs offered by University of New York in Prague (UNYP) »

Last updated December 12, 2018
This course is Campus based
Start Date
Sept. 2019
Duration
4 let
Denní studium
Deadline
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
End Date
Srp. 31, 2022
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
End Date
Srp. 31, 2022