S titulem z IT managementu budete mít vše pod kontrolou

Základním cílem tohoto programu University of New York in Prague je spojit solidní pochopení a znalosti technologie s dovednostmi byznys managementu. Tento studijní program připraví studenty na úrovni nástupních znalostí pro zaměstnání v odborných pracovních pozicích v oboru IT management v globálních firmách a ve veřejném sektoru. Titul po absolvování čtyřletého studia uděluje State University of New York, Empire State College.


Absolventi s titulem Bakalář IT managementu z UNYP získají:

 • Pochopení mechanismů, které fungují v organizaci a/nebo firmě, včetně řízení, financí, právních aspektů, prodeje, marketingu a řízení lidských zdrojů;
 • Rozvoj klíčových obchodních a manažerských dovedností;
 • Pochopení IT architektur a problémů, problematických oblastí a strategií, které souvisejí s její realizací;
 • Znalost procesů v programování softwaru a oblastí vývoje a testování softwaru, aby byl software úspěšně nasazen do provozu;
 • Dovednost připravovat, prezentovat a podporovat IT projekty před kritickým publikem;
 • Doplňkové práce během akademického roku, které posílí, zdokonalí a rozšíří základní obchodní vzdělání;
 • Volitelné předměty, které studentům umožní prohloubit své zájmy v řadě předmětných oblastí, jako je integrovaná marketingová komunikace, masmédia, mezinárodní vztahy, ekonomie, finance a účetnictví, literatura a psychologie;
 • Schopnost přemýšlet teoreticky i analyticky o aktuálních problémech globální ekonomiky;
 • Zdokonalené ústní i písemné komunikační dovednosti v anglickém jazyce;
 • Zběhlost v používání softwarových aplikací a informačních technologií při výzkumu;
 • Schopnost pracovat v týmech a v multikulturním prostředí.

Náš přístup klade velký důraz na mezinárodní aspekty obchodu, které jsou, jak jsme přesvědčeni, zvláště důležité v dnešním obchodním prostředí. Díky své mnohonárodní fakultě a studentské komunitě je UNYP ve zvláště silné pozici, která jí umožňuje poskytovat tuto cennou mezinárodní perspektivu. Náš program se vyznačuje ojedinělým interaktivním a dynamickým stylem výuky naší fakulty. Získáváme své profesory z EU a z USA, a většina z nich má vysoké akademické tituly a profesionální znalost oborů, které přednášejí. Teoretická a praktická znalost, kterou získáte v našem programu, vám poskytne širokou možnost výběru kariéry jak co se profesní skladby, tak i zeměpisných oblastí týče. Program vám také poskytne silný základ pro kariéru ve veřejném sektoru, v občanské společnosti, nebo na akademické půdě.

Pro více informací rozklikněte menu níže:


Obsah kurzu

Základní kurzy IT managementu:

 • Pracovní pozice v informačních systémech/informační technologii a v telekomunikacích
 • Aplikace metod řízení vztahů se zákazníky (CRM)
 • Databáze Enterprise
 • Vývoj informačních systémů a strategií IT
 • Zásady vývoje softwaru
 • Aplikace pro efektivní řízení firmy (ERP) a pro činnost řízení dodavatelského řetězce (SCM)
 • Systémy pro finanční účetnictví
 • Efektivní řízení projektů a nákladů
 • Prodej řešení informačních systémů
 • Management znalostí
 • Právní prostředí obchodu a podnikání a informačních systémů
 • Marketing a informační systémy
 • Informační systémy pro management
 • Strategie financování outsourcingu
 • Projektové řízení
 • Telekomunikační sítě a trhy
 • Internetové technologie a aplikace pro obchod a podnikání, včetně Butt Computing
 • Obchodní analýza
 • Multimediální aplikace
 • Řízení bezpečnosti
 • Návrh/téze závěrečného projektu/diplomové práce

Základní kurzy z obchodní administrativy:

 • Obchodní politika a strategické řízení
 • Etika v podnikání a veřejné správě
 • Finanční účetnictví
 • Marketing
 • Právní prostředí obchodu a podnikání
 • Manažerské účetnictví
 • Mikroekonomika
 • Makroekonomika
 • Provozní management
 • Zásady řízení
 • Statistika pro obchod a ekonomiku I
 • Statistika pro obchod a ekonomiku II
 • Důvod a argument
 • Základy finančnictví
 • Mezinárodní obchod
 • Evropská integrace
 • Řízení v multikulturním prostředí
 • Mezinárodní obchod a finance

Doplňkové kurzy z obchodní administrativy:

 • Řízení kariérního rozvoje
 • Srovnávací mezinárodní obchodní právo
 • Ekonomické politiky v zemích Evropské unie
 • Globalizace
 • Řízení lidských zdrojů
 • Peněžnictví a bankovnictví
 • Mezinárodní politika
 • Mezinárodní obchod a finance
 • Investiční analýza a řízení portfolia
 • Peněžnictví a bankovnictví
 • Organizační chování
 • Organizační komunikace
 • Investiční analýza a řízení portfolia
 • Sociálně ekonomický kontext globalizace

Volitelné kurzy z obchodní administrativy:

 • Komunikace mezi kulturami
 • Postupy komunikace
 • Srovnávací ekonomické systémy
 • Kulturní antropologie
 • Zahraniční vztahy Evropské unie
 • Dynamika skupiny
 • Mezinárodní organizace
 • Mezilidská komunikace
 • Úvod do reklamy
 • Úvod do komunikací
 • Úvod do srovnávací politologie
 • Úvod do psaní do médií
 • Úvod do sociologie
 • Ekonomika práce
 • Literatura a politika
 • Média a společnost
 • Moderní diplomacie
 • Komunikace v politice
 • Moc a výsada
 • Psychologie přizpůsobování
 • Zásady public relations
 • Projev na veřejnosti
 • Sociální psychologie


Možnosti uplatnění

 • Database administrator
 • Information systems manager
 • IT consultant
 • IT technical support officer
 • Systems analyst
 • IT sales professional
 • Management consultant


Brožura programu IT Management

Požadavky na přijetí

Program se vyučuje na:
Angličtina
University of New York in Prague (UNYP)

Zobraz 8 více kurzů z University of New York in Prague (UNYP) »

Poslední aktualizace July 9, 2019
Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Zář 2019
Duration
4 let
Denní studium
Deadline
Kontaktuj školu
Otevřený zápis
Podle místa
Podle data
Start Date
Zář 2019
End Date
Srp 31, 2023
Termín odevzdání přihlášek
Kontaktuj školu
Otevřený zápis

Zář 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
Kontaktuj školu
Otevřený zápis
End Date
Srp 31, 2023