Read the Official Description

BA v evropských studiích

Kariérní možnosti

Při studiu fenoménu evropské integrace se silným zaměřením na právní aspekty procesu "vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy" získávají naši absolventi kvalifikaci Specialista pro evropské záležitosti. Absolventi jsou plynulí v oblastech, které jsou klíčovou součástí evropských právních předpisů. Stávají se specialisty v oblasti evropských problémů a získávají odborné dovednosti požadované na evropském trhu práce a mohou:

 • pracovat jako odborníci v institucích a organizacích Evropské unie v řadě odvětví, např. v Evropském parlamentu;
 • najít zaměstnání na všech úrovních státní správy a samosprávy;
 • dělat kariéru v oblasti vzdělávání, médií, práva, vydavatelství, obchodu a financí.

Absolventi evropských studií:

 • mohou absolvovat programy MA (např. MA v právu Evropské unie);
 • (např. "Evropské migrace", "Právo a migrační politika", "Rozvoj Střední a Východní Evropy").

Pracovní stáže

Studenti absolvují povinné 180 hodin praxe. Silná spolupráce s vnitrostátními i mezinárodními institucemi vede k tomu, že studenti evropských studií získají mnoho příležitostí k umístění nebo praxi v organizacích ve veřejném a soukromém sektoru, např. V Evropském parlamentu, zastoupení Evropské komise v Polsku, zastoupení Evropské komise ve Varšavě , polské ministerstvo zahraničních věcí, sjednocuje ústřední a místní správu, odbory fondů EU, Nadaci Ústavu právního státu a dalších nevládních organizací. Studenti se mohou také podílet na výměnném programu Erasmus využívajícím různé možnosti studia v zahraničí.

Postgraduální zaměstnatelnost a přechod na trh jsou podporovány projekty sociální aktivity: účast ve Student Research Group Euro-KUL, psaní blogu Evropanům, účast na projektech financovaných EU realizovaných na univerzitě. Karierské centrum společnosti KUL poskytuje řadu pomůcek a rad, které vám pomohou naplánovat vaši kariéru a připravit si dobře informovaná rozhodnutí, a to i po ukončení studia.

Dovednosti získané absolventy evropských studií

Profesionální zkušenosti

 • žádost o finanční prostředky EU a řízení projektů financovaných EU;
 • Studenti evropských studií mohou absolvovat nepovinné kurzy a získat diplomy o odborné kvalifikaci z Diplomatické akademie Evropské unie, Akademie práv Evropské unie v oblasti práva hospodářské soutěže, Akademie fondů Evropské unie.

Komunikační dovednosti

 • naši absolventi mají dobré zprostředkování a vyjednávací dovednosti, znají umění veřejného mluvení, získávají efektivní prezentační dovednosti.

Jazykové znalosti

 • absolventi mohou efektivně komunikovat ve dvou cizích jazycích v oblasti práva a obchodu. Program kladl velký důraz na jazykové vzdělávání, povzbuzování jak písemné, tak mluvené plynulosti. Kromě povinné angličtiny se studenti naučí také druhý evropský jazyk. Kromě toho je řada nabízených tříd na fakultě a univerzitě vyučována v jiných jazycích než v polštině.

Digitální dovednosti

 • absolventi mohou efektivně využívat databáze EU (EUR-Lex) a údaje z Eurostatu.

Analytické schopnosti

 • dobré porozumění politickým myšlenkám, fungování institucí EU a politických systémů, které tvoří moderní Evropu;

 • hluboké znalosti evropské historie a kultury a schopnost porozumět a analyzovat sociální, politické a ekonomické procesy, které se vyskytují v Evropské unii.

Dovednosti pro samostatnou výdělečnou činnost

 • naši absolventi vědí, jak žádat o fondy EU a jak řídit projekty financované EU. Chápou obecné, právní a formální požadavky na samostatnou výdělečnou činnost.

Školné

Roční výuka (pro žadatele mimo EU) 8800 PLN = c. 2200 EURO

Program je bezplatné pro žadatele v EU

Program začíná 1. října 2019

Program taught in:
Angličtina

See 4 more programs offered by The John Paul II Catholic University of Lublin »

Last updated December 19, 2018
This course is Campus based
Start Date
Říj. 2019
Duration
3 - 3 let
Denní studium
Price
2,200 EUR
ročně pro žadatele mimo EU. ZDARMA pro žadatele EU
Deadline
By locations
By date
Start Date
Říj. 2019
End Date
Application deadline

Říj. 2019

Location
Application deadline
End Date