BA studijní programy

Bakalář humanitních věd (zkracováno BA) je titul udělovaný absolventům jednoho z bakalářských programů, které jsou nabízeny univerzitami po celém světě. Studium humanitních věd přináší mnoho kladů. Absolventi vybírají z více pracovních nabídek a osvojí si dovednost řešit problémy a umění rozhodovat se.

Kromě toho je častým krokem po dokončení bakalářského studia volba dalšího studia na magisterské stupni. Většina specializovaných BA oborů spadá do jedné z následujících akademických oblastí: umění, humanitní vědy, sociální vědy a někdy také obchod a právo. K získání bakalářského titulu musí často studenti dokončit výzkum a odevzdat závěrečnou práci.

Rozmanitost bakalářských humanitiních oborů může být ohromující - nenechte se tím odradit! Nechejte se při výběru inspirovat nejoblíbenějšími bakalářskými obory, které jsou uvedeny níže.

Nově přidaná bakalářská BA studia

Asia Pacific Institute of Information Technology (APIIT)

BA (Hons) V Mezinárodních Vztazích

Červen 7, 2018
BA (Hons) v mezinárodních vztazích má za cíl produkovat absolventy, kteří jsou reflexní a kritičtí studenti, s globální perspektivou, a kteří jsou připraveni na svět práce.

University of Prince Edward Island

BA V Psychologii

Červen 5, 2018
Doporučujeme studentům, aby se plně zapojili do procesu liberálního vzdělávání. Podporujeme práci v široké škále volitelných předmětů v oblasti umění a vědy tak, aby studium psychologie bylo obohaceno různorodým kontextem akademických oborů a způsoby, jak se setkávat, zpochybňovat a vytvářet smysl pro náš svět. Naši studenti rozvíjejí dovednosti v k… [+]ritickém a kreativním myšlení, efektivním čtení, psaní a ústní komunikaci, výzkumu a nezávislých a společných řešení problémů. [-]

Arts University Bournemouth

BA (Hons) V Módě

May 29, 2018
Cesta z designu do výkladní nebo módní přehlídky je fascinující. Objevíte složitost nákupu, prodeje a propagace - a potřebu podnikání. Hlavní silou tohoto kurzu je jeho postavení v rámci specializovaného umění, designu a mediální instituce s potenciálem ke studiu vedle jiných tvůrčích a kulturních disciplín.

Vysoké školy v Česká republika

Změnit místo

Kdo je bakalář humanitních věd (BA)?

Kdo je bakalář humanitních věd?

Bakalář umění (zkratka B.A.) je nenižší akademický titul udělovaný univerzitami po celém světě po ukončení tří až čtyřletého studia. Vypisované studijní programy jsou rozmanité a v rámci jednotlivých univerzit se liší, ale obecně se jedná o programy uměnovědné a humanitní, ale v některých případech také přírodovědné. Rozdíl mezi bakalářem humanitních a přírodních věd se liší jak náplní studia, tak jeho způsobem.

Jaké výhody přináší studium BA?

Absolventi bakalářského studia BA mají oproti absolventům pouze středních škol mnohem více pracovních příležitostí a často vyšší plat. Nejde jen o výhody v pracovním životě, bakalářské studium přináší změny i v osobním životě. Běham studia si posluchači osvojí kromě odborných znalostí také umění kreativního myšlení, schopnost řešit problémy a komunikace. Student si během celého bakalářského studia prohlubuje znalosti v oboru, který ho zaujal, kterým se nechal okouzlit a inspirovat.

Co obnáší studium humanitních věd?

Posluchači bakalářského studia si vybírají z široké škály programů, jako je hisotrie, literatura, filozofie anebo další humanitní vědy, stejně jako komunikace, antropologie, geografie, sociální vědy, lingvistika a na některých univerzitách teologie a ošetřovatelství. V rámci těchto programů lze vybírat mezi obory, které se ztotožňují s mnoha profesemi. Například v rámci programu historie lze vybrat obory jako dějiny středověku, starověké civilizace, britská moderní historie a další.

Co čeká absolventa bakalářského studia BA?

Bakalářský titul znamená obrovský kariérní postup. Jednak se prohloubí znalosti oblasti Vašeho studia, ale osvojíte si také celou řadu dalších dovedností. Zaměstnavatelé si vybírají absolventy BA programů do svých týmů pro jejich schopnost dobře komunikovat, řešit problémy na pracovišti, zůstat všestranní a pro jejich schopnost kriticky myslet. Absolventi bakalářského studia jsou plně kvalifikovaní pro řadu profesí a funkcí. Nabyté znalosti, jak praktické tak teoretické, najdou své využití.

Kolik stojí studium k získání titulu bakaláře humanitních věd?

Školné a poplatky spojené se studiem humanitních oborů se liší v různých zemích i mezi jednotlivými univerzitami. Podrobnější informace o poplatcích spojených se studiem BA poskytují přijímací oddělení jednotlivých vysokých škol. Existují stipendia a různé druhy finančních pomocí, o které můžou zájemci o studium a posluchači zažádat. Také informace o těchto finančních podporách a stipendiích pro studenty BA Vám poskytnou přijímací a studijní oddělení jednotlivých škol.

Proč studovat BA online?

Online BA programy využívají e-learningových technologií, aby přenesly výuku domů k tisícům studentům po celém světě. Ať už jsou důvody pracovní nebo osobní, nebo kombinace obou, pro některé uchazeče není možné navštěvovat denní studium. Naštěstí pro ně existují online studijní programy a bakalářské online programy patří k těm nejoblíbenějším.