BBA studijní programy

Bakalářský titul obchodní administrativy je nižší akademický titul udělovaný úspěšným absolventům obchodními školami a univerzitami. Obchodní a finanční programy jsou nabízeny školami po celém světě a lze vybírat z mnoha oborů. Bakalářské BBA studium přináší důležité základy v chápání fungování podniku, stejně tak jako osvojení si schopnosti kritického, analytického a strategického myšlení. To vše je nezbytné k dalšímu magisterskému studiu. BBA programy jsou nabízeny univerzitami po celém světě v prezenční, kombinované i online formě studia.

Rozmanitost BBA programů může být ohromující - nenechte se tím odradit! Nechejte se při výběru inspirovat nejoblíbenějšími BBA obory, které jsou uvedeny níže.

Nově přidaná bakalářská BBA studia

Chartall Business College

Bakalář podnikového vedení

Srpen 14, 2018
Bachelor of Business Administration (BBA) se zaměřuje na řízení a správu lidí, procesů, postupů a systémů (MAPPPS).

City University College of Ajman

Bakalář podnikového vedení

Červenec 25, 2018
Posláním programu Bachelor of Business Administration (BBA) je poskytnout studentům znalosti, dovednosti a schopnosti potřebné k tomu, aby sloužili jako efektivní, zodpovědní a etický vůdci a manažeři v dnešní moderní moderní pracovní síti - kdekoli na světě.

University of Central Oklahoma

Bachelor of Business Administration v operacích

Červenec 23, 2018
Bakalář Business Administration v operacích a řízení dodavatelského řetězce (OSCM) na Vysoké škole podnikání UCO připravuje studenty na kariéru, která využívá základní obchodní vzdělávání v kombinaci s informačními systémy, kritickým myšlením a strukturovaným řešením dovedností.

Vysoké školy v Česká republika

Změnit místo

Co je bakalářské studium BBA?

Co je bakalářské studium BBA?

Titul bakalář obchodní administrativy, neboli BBA, se uděluje absolventům bakalářských programů vypisovaných obchodními školami a univerzitami po celém světě. Studium BBA programů je zaměřeno na konkrétní oblasti podnikání a obchodu, ale také poskytuje studentům širokou základnu, na které lze dále stavět a tudíž možnost rozhodnout se později, jakému oboru se chce student věnovat. Jsou to právě zaměření BBA programů, které tento typ studií odlišují od bakalářských humanitních a přírodovědných programů. Absolventi BBA programu jsou vysoce kvalifikovaní začít budouvat svoji kariéru, nebo můžou dále pokračovat magisterským studiem.

Jaké výhody přináš BBA studium?

BBA studium připravuje a otevírá studentům dveře k úspěšné kariéře v široké oblasti obchodních a řidících oborů. BBA studium bývá oproti jiným bakalářským programům více zaměřeno na praktickou výuku, studenti musí často spolupracovat na projektech a absolvovat odbornou stáž, aby získali znalosti ve svém oboru z první ruky. Absolventi BBA studia mají dobré vyhlídky na získání práce, ale také otevřenou cestu k dalšímu studiu.

Jaké BBA programy lze studovat?

V rámci BBA studijních programů lze vybírat z mnoha konkrétních oborů, například účetnictví, finance, marketing, lidské zdroje, management, ekonomie, obchodní právo a etika, strategický management, řízení provozu a další. Mimo výše zmíněné obory si lze zvolit z dalších specializací v rámci podnikání a obchodu. Například po absolvování všeobecných vzdělávacích kurzů se lze zaměřit na podnikovou výpočetní techniku, mezinárodní vztahy nebo PR. Již na bakalářském stupni si lze zapsat velice konkrétní a pokročilé kurzy.

Co čeká absolventa BBA studia?

Obecně mají absolventi BBA programů více pracovních nabídek a jejich nástupní plat bývá vyšší než zaměstnanců bez vysokoškolského vzdělání. Absolventům, kteří kromě studia mají i pracovní zkušenost, může získání titulu napomoct k povýšení, zvýšení platu nebo získání nové, zajímavější práce. Jedním z cílů BBA studia je rozvinout u studentů dovednosti, které budou moci dále využít v zaměstnání - umění komunikace a kreativního myšlení, schopnost rozhodnout se a samozřejmě schopnost vést tým.

Kolik stojí BBA studium?

Náklady spojené se studiem bakalářských programů obchodní administrativy se mezi jednotlivými univerzitami a zeměmi velice liší. Někteří uchazeči o studium mají nárok na jeden z typů stipendií nebo finančních pomocí. Detailní informace týkající se školeného a dalších poplatků spojených s BBA studiem, jako je ubytování nebo stravování, stejně tak jako informace o dostupných stipendiích a finančních pomocích, získáte od přijímacích oddělení jednotlivých škol.

Proč studovat BBA program online?

Online bakalářské programy obchodní administrativy umožní širšímu spektru zájemců získat bakalářské vzdělání - od těch, kdo nemůžou opustit svoje stávající zaměstnání, až po ty, kdo nemůžou dojíždět nebo se přestěhovat. Moderní e-learningové technologie umožňují obchodním školám přenést výuku jednotlivých BBA kurzů kamkoli, kde se student nachází. Vyučující různými způsoby komunikují se svými studenty, kteří kromě toho můžou volně komunikovat se svými spolužáky a účastnit se online diskuzí. Během online studia mají studenti stejné možnosti a využívají stejných výhod, jako studentí denního studia a vzdělání má stejnou kvalitu. Ať už chcete studovat online, kombinovanou nebo prezenční formou, možnosti, které nabízí bakalářské studium obchodní administrativy, najdete zde.