Read the Official Description

Mise

Poskytněte nejmodernější program, který odráží flexibilitu při změnách, aby odpovídal rychlému temmu rozvíjejících se technologií používaných ve stavebnictví a aby dosáhl klíčových cílů BUE a fakulty, které podporují kulturní, hospodářský, sociální a technologický rozvoj prostřednictvím kvalifikovaných konstrukčních inženýrů a absolventů managementu, kteří se vzdělávají podle nejlepších britských akademických standardů a jsou nezávislými žáky.

Výrazné rysy programu

Mise BUE má být předním poskytovatelem kvalitního vzdělání ve Velké Británii v regionu MENA. Univerzita je odhodlána zajistit britskou validaci svých programů a zajistit studentskou zkušenost, která je v souladu s normami Spojeného království. Postaven na vrcholu institucionálního zajištění kvality je validace na úrovni předmětu a fakulta se zavazuje zajistit, že jeho britští potvrzující partneři potvrdí, že její studijní program je v souladu s britskými standardy. Ukazatelem toho bude dvojí udělení egyptské BSc a BEng z britské univerzity ve stavebnictví.

Oddělení stavebního inženýrství v BUE usiluje o poskytnutí moderních technických programů, jako je program pro stavební inženýrství a řízení (CEM), s cílem poskytnout civilní inženýr, který je schopen udržet a vyrovnat se s dnešním a zítra rychle se měnící high-tech struktury, stavební technologie a techniky řízení projektů. Program nabízí jedinečnou sadu modulů a specializovaných oblastí, které studentovi umožňují rozvíjet potřebné dovednosti a / nebo zázemí pro tento účel.106983_audi3.png

Dále budeme usilovat o akreditaci tohoto studijního programu na Institutu stavebního inženýrství, předního odborného orgánu Spojeného království pro tuto programovou disciplínu. Akreditované studijní programy jsou preferované a rychlé trasy pro ty, kteří mají za cíl získat odbornou kvalifikaci Chartered Engineer (CEng).

V době psaní a podle našeho nejlepšího vědomí tato kombinace akademické a profesní akreditace činí z našeho konstrukčního inženýrství a řízení (CEM) v oddělení stavebního inženýrství (BUE) zcela unikátní v Egyptě iv okolním regionu.

Cíle programu

Stavební inženýrství a management má za cíl:

 • Poskytněte studentům:
  • systematické porozumění znalostní základně stavebnictví, stavebnictví a projektového řízení;
  • schopnost analyzovat komplexní problémy jak systematicky, tak kreativně,
  • schopnost posoudit správnost nedostatku úplných údajů a jasně sdělit své závěry;
  • schopnost být vlastní, inovativní, při řešení a řešení problémů; a
  • schopnost samostatného učení pro další profesní rozvoj.
 • Nabídka širokého učebního plánu, který poskytuje nejmodernější znalosti a praktické dovednosti ve stavebnictví a projektovém řízení.
 • Poskytněte vzdělávací prostředí, které umožní studentům s vysokou vrozenou schopností dosáhnout svého plného potenciálu, a to osobně a akademicky, aby po absolvování studia byli schopni a mohli si volit z mnoha různých kariér a měli porozumění, znalosti a osobní zralost, rychlý příspěvek do svého zvoleného pracovního nebo výzkumného prostoru.
 • Zajistěte program, který splňuje požadavky na vzdělání všech příslušných profesních institucí, a to jak na národní, tak ve Spojeném království, pro status člena / autorizovaného inženýra.
Program taught in:
Angličtina

See 12 more programs offered by The British University in Egypt »

Last updated December 23, 2018
This course is Campus based
Start Date
Sept. 2019
Duration
4 let
Denní studium
Price
7,500 GBP
Deadline
Červenec 31, 2019
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
End Date
Application deadline
Červenec 31, 2019

Sept. 2019

Location
Application deadline
Červenec 31, 2019
End Date