Přečtěte si oficiální popis

Chemické inženýry se podílejí hlavně na výrobě širokého spektra chemikálií, jako jsou mýdla, barviva, polyethen, detergenty, hnojiva, cement, cihly apod., Potraviny jako je kuchyňský olej, margarín, nápoje a léčivé přípravky, stejně jako ropné produkty. se zabývají také výrobou pitné vody, buničiny a papíru, automobilů, oceli, zpracováním nerostných surovin, výrobou energie, textilem, nápoji, zpracováním a minimalizací odpadů, znečišťováním a úpravou řek, vody, půdy a ovzduší. Chemické inženýry navrhují procesy, vytvářejí a řídí chemické operace a zajišťují efektivitu výroby inteligentním řízením a optimalizací fyzikálních, tepelných a chemických parametrů.

Materiáloví inženýři se v podstatě podílejí na návrhu a výběru materiálů založených na fyzikálních a mechanických vlastnostech požadovaných pro inženýrské aplikace. Pro konkrétní podmínky jsou vyžadovány vhodné materiály. Inženýrské materiály obecně zahrnují kovy, polymery, keramiku, včetně směsí, jako jsou kovové slitiny a kompozity.

Hutní inženýři se specializují především na kovy a jejich slitiny. Spektrum metalurgického inženýrství se rozkládá od zpracování nerostných surovin, těžby a rafinace kovů až po legování a tváření do tvarů pro použití.

Program se vyučuje na:
Angličtina

Zobraz 19 více kurzů z Botswana International University Of Science And Technology »

Poslední aktualizace November 19, 2018
This course is Campus based
Start Date
Sep 2019
Ún. 2020
Duration
5 let
Denní studium
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Sep 2019, Ún. 2020
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Sep 2019, Ún. 2020

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date