Oddělení civilního a environmentálního inženýrství nabízí pětiletý titul v oblasti civilního a environmentálního inženýrství, jehož cílem je poskytnout studentům podrobné kurzy v konstrukcích, stavebních materiálech, geotechniky, vodě, environmentálním inženýrství a dopravě. Kandidát musí absolvovat minimálně 660 kreditů a splňovat další předepsané požadavky na učební osnovy, které mohou překročit 660 kreditů. Tento program je zajištěn Botswanskou kvalifikační autoritou a poradenským oddělením oddělení odborníků z oblasti stavebnictví.

Cílem programu je produkovat vysoce kvalitní inženýry pro civilní a environmentální strojírenský průmysl prostřednictvím vynikajícího vzdělávání, výzkumu a partnerství s průmyslem. Po dokončení programu by absolvent měl mít potřebné znalosti, porozumění, schopnosti a dovednosti potřebné pro další vzdělávání, aby se stal registrovaným odborným inženýrem s národními a mezinárodními profesními organizacemi.

Stavební inženýrství je pravděpodobně nejstarší inženýrská disciplína a nadále poskytuje největší zaměstnanost po celém světě kvůli vysoké poptávce velmi potřebného stavebního průmyslu. Stavební inženýři doslova budují národy prostřednictvím výstavby a údržby velkých a nejdůležitějších infrastruktur, jako jsou silnice, mosty, železniční tratě, budovy, přehrady, vody a čistírny odpadních vod a napájecí systémy. Primární disciplíny ve stavebnictví jsou konstrukce, stavební materiály, geotechnika, doprava, voda a environmentální inženýrství.

Tento program vám poskytne teorii a praktickou část těchto oborů, které jsou dobře podpořeny základními základy vědy a inženýrství, jako je matematika, chemie, fyzika a mechanika materiálů. Dostanete také soft skills, které vám umožní pracovat v oboru, jako je profesionální etika, řízení staveb a podnikatelské dovednosti. Pro civilního inženýra neexistuje žádná pevná nebo standardní kariéra.

V Botswaně se můžete připojit k obrovskému stavebnímu průmyslu, konzultačnímu průmyslu, vládním útvarům, parastatalům a těžebnímu průmyslu. Můžete se také rozhodnout, že budete pokračovat ve studiu tím, že se připojíte k postgraduálnímu programu BIUST, který vám dá příležitost vstoupit do akademického světa a otevřít svou kariéru ještě širší.

Program se vyučuje na:
  • Angličtina

Zobraz 19 více kurzů z Botswana International University Of Science And Technology »

Poslední aktualizace Listopad 19, 2018
Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Zář 2019
Úno 2020
Duration
5 let
Denní studium
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Zář 2019, Úno 2020
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Zář 2019, Úno 2020

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date