BSc studijní programy

Bakalář přírodních věd (nebo zkracováno BSc) je akademický titul udělovaný úspěšným absolventům bakalářského studia technických nebo přírodovědných oborů univerzitami po celém světě.

Bakalářské studium je významná investice na cestě k úspěšné kariéře. Kromě dobrých pracovních vyhlídek získá student také cenné osobní zkušenosti a dovednosti, a stejně tak je získání bakalářského titulu povinnou prerekvizitou k dalšímu případnému magisterskému studiu. Studium BSc probíhá nejčastěji v rámci těchto hlavních akademických programů: biologie, obchod, inženýrské a technické programy a přírodní vědy.

Rozmanitost bakalářských oborů BSc může být ohromující - nenechte se tím odradit! Nechejte se při výběru inspirovat nejoblíbenějšími bakalářskými obory, které jsou uvedeny níže.

Nově přidaná bakalářská BSc studia

University of Central Missouri

Bakalářská Práce V Softwarovém Inženýrství

Červen 7, 2018
UCM nabízí první a jediný inženýrský program inženýrského softwaru ve státě Missouri. Učební plány programu poskytují praktické školení v oblasti softwarového inženýrství, výpočetní techniky, inženýrské praxe a návrhu systémů a jsou navrženy podle pokynů osnov pro výpočetní techniky. Poskytujeme studentům v regionu nesrovnatelné vzdělání a my jsme na t… [+]o hrdí. S poptávkou po kvalifikovaném technickém personálu, který daleko překračuje dostupnou nabídku, jsou příležitosti čekající na absolventy softwarového inženýrství téměř neomezené. [-]

Asia Pacific Institute of Information Technology (APIIT)

B.Sc. (Hons) V Podnikových Informačních Technologiích

Červen 7, 2018
V dnešním konkurenčním obchodním světě hraje IT významnou úlohu při využívání komerčního potenciálu. Váš absolventský cíl z tohoto programu bude pravděpodobně na řídící úrovni v rámci IT oddělení, vývoj IT systémů a obsluha potřeb řady obchodních oddělení. Můžete absolvovat kariéru v oblasti vývoje informačních systémů, analýzy a návrhu systémů IT nebo sp… [+]rávy IT sítí. [-]

German University of Technology in Oman

BSc V Urbanistickém Plánování A Architektonickém Designu

Červen 7, 2018
Kvalita městského života není měřena měřítkem památek, nákupních středisek, dálnic nebo regulovaných činností shora dolů, ale vytvářením prostředí, které je životaschopné, živé a udržitelné.

Vysoké školy v Česká republika

Změnit místo

Co obnáší bakalářské studium BSc?

Kdo je bakalář přírodních věd?

Titul bakaláře přírodních věd, B.S. nebo BSc, je udělován absolventům jednoho z bakalářských technologických nebo přírodovědeckých oborů. Prezenční studium trvá obvykle tři až čtyři roky a studium jednoho z BSc programů je považováno za rozumnou investici. Bakalářské programy přírodních věd se liší od humanitních programů vypisovanými předměty, ale není vyloučeno, že v závislosti na studovaném oboru se některá témata a předměty prolínají. Biologie, inženýrské obory, výpočetní technika, chemie, psychologie, matematika, fyzika, materiálové inženýrství, geografie a na některých školáš také obchod a další jsou příklady programů, které spadají do bakalářského studia přírodních věd.

Jaké výhody přináší studium BSc?

Absolventi BSc programů jsou vyhledáváni zaměstnavateli pro jejich hlubší vědomosti v daném oboru. Nezapomínejme, že bakalářské studium Vám přinese hlubší znalosti o oboru, který jste si vybrali, který Vás zajímá. Povinná účast na přednáškách a kurzech, stejně tak jako samostatná práce přináší mnohé výzvy díky nimž studenti rozvíjí mnohé dovednosti, jako je kritické myšlení, řešení problémů kreativními způsoby a neméně pak umění psané a verbální komunikace.

Jaké programy a obory lze studovat v rámci BSc?

V obecně popsaných programech, které svým vědeckým a technickým zaměřením spadají do bakalářských programů přírodních věd, existuje velké množství oborů, ze kterých lze vybírat. B.S. programy zahrnují tyto obory

 • Bioinformatika a genetika,
 • Stavební inženýrství,
 • Ošetřovatelství,
 • Životní prostředí
 • Informační technologie
 • Neurověda
 • Architektura
 • Astronomie
 • Fyzioterapie
 • Výpočetní technika
 • Veterina
 • Matematika a další.

Během bakalářského studia si studenti zapisují povinné předměty a jsou povinni účastnit se na projektech. Kromě toho BSc obory zahrnují také laboratorní práce, nebo mimo školní aktivity si studenti musí najít v daném oboru praxi.

Co čeká absolventa bakalářského stuia BSc?

Absolventi BSc programů jsou vyhledáváni zaměstnavateli v daných oborech. Je pravidlem, že jejich nástupní plat je vyšší, než jejich kolegů bez bakalářského titulu. Studenti, kteří s bakalářským studiem začínají po několika letech praxe, si výrazně zvýší šance na povýšení.

Kolik stojí studium k získání titulu bakaláře přírodních věd?

Náklady spojené s bakalářským studiem BSc jsou v jednotlivých zemích a na jednotlivých univerzitách odlišné. Dokonce se můžou lišit v rámci jedné univerzity podle zvoleného oboru. Přijímací oddělení jednotlivých univerzit Vám poskytnou bližší informace o výši školného a odhad dalších nákladů během studia Vámi zvoleného BSc oboru. Někteří zájemci o BSc studium můžou být zařazeni do různých programů finančních pomocí. Také bližší informace o těchto možnostech poskytují přijímací oddělení.

Proč studovat BSc online?

Zájemci o studium, kteří pracují, mají rodinu nebo nemají možnost dojíždět nebo se přestěhovat, mají stále šanci úspěšně ukončit bakalářské studium právě na té škole, kterou si vybrali. Stále více a více škol nabízí online BSc studijní programy. Díky e-learningovým technologiím může výuka probíhat kdekoli, kde se nacházíte a získáte stejné vzdělání jako studenti denního studia. Online studium BSc znamená dostát stejným studijním závazkům jako v prezenční formě. Sledovat přednášky, odevzdávat včas zadané práce, pravidelně být v kontaktu s vyučujícími a spolužáky, a krom toho se nesustále vzdělávat v oblasti e-learningových technologií. Najděte ten pravý online, kombinovaný nebo prezenční studijní bakalářský BSc obor!