Bakalářský studijní program, Potravinové systémy: Udržitelnost, řízení a technologie, připravuje studenty, aby se stali odbornými manažery potravinářských systémů. Program poskytuje studentům interdisciplinární znalosti potřebné pro práci v podnikání, životní prostředí a řízení přírodních zdrojů v zemědělsko-potravinářském sektoru. Profesní profil je v souladu se strategií udržitelného rozvoje popsanou ve sdělení Evropské komise „Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu“.

Konkrétněji je školení zaměřeno na vybavení studentů funkcemi, které kombinují porozumění dodavatelskému řetězci a ekonomice a dovednostem řízení podniků s technologickým know-how pro dodávky potravin. Výsledkem je interdisciplinární studijní plán zaměřený na metodické aspekty a základní dovednosti, které budou i v budoucnu užitečné.

Program poskytuje studentům metody a nástroje pro analýzu a správu zemědělsko-potravinářských podniků a institucí, například potravinářských a zpracovatelských společností, značkových firem a družstev, ochranných konsorcií (tj. PDO), moderních maloobchodních distributorů, HoReCa podniky, společnosti zabývající se certifikací kvality a společnosti, které podporují zemědělsko-potravinářské výrobky v Itálii iv zahraničí.

Potravinové systémy: Bakalářský studijní program udržitelnosti, managementu a technologií je rozdělen do tří specifických vzdělávacích cest: první se zaměřuje na témata související s udržitelností; druhá na témata spojená s potravinářskou vědou a technologií, práce s environmentálními subjekty spojenými s moderním biohospodářem. Studentům se proto nabízí řada možností; magisterský studijní program.

Specifické vzdělávací cíle se mohou lišit, ale sdílejí společný jmenovatel. Ve skutečnosti jsou všechny založeny na řádném metodickém školení a na nástrojích potřebných k úspěšnému řízení podniků.

Program se vyučuje na:
  • Italština

Zobraz 4 více kurzů z University of Parma »

Poslední aktualizace Květen 29, 2019
Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Říj 2019
Duration
3 let
Denní studium
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Říj 2019
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Říj 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date