Read the Official Description

Cíle programu, cíle a výsledky vzdělávání

Cílem tohoto programu je poskytnout studentům zdravé terciární vzdělání, které nejenom vycvičí jejich mysl, rozvíjí jejich kritické schopnosti a poskytne jim praktickou profesní orientaci, ale také povzbudí je k tomu, aby zaujali celoživotní pohled na vzdělávání a sebevzdělávání. Program připravuje studenty důkladně a koherentně vysvětlit marketingové teorie a aplikovat tyto principy a teorie v kontextu reálného světa.

Všeobecnými vzdělávacími cíli programu je umožnit studentům využívat široké škály vzdělání, protože usilují o podnikové vzdělávání se specializací na řízení marketingu a rozvíjet své řešení problémů, rozhodování a inovativní myšlenkové dovednosti pro zvládnutí skutečných životních problémů. V souladu s tím budou studenti povinni studovat celou škálu všeobecných vzdělávacích, obchodních a marketingových kurzů s cílem dosáhnout vyváženého liberálního uměleckého a podnikatelského vzdělávání. To je v souladu s posláním UIC poskytovat svým studentům celoživotní vzdělávání, které je připravuje pro celoživotní učení. Kurzy marketingového řízení jsou navrženy tak, aby poskytovaly ještě více zaměřené vzdělání v hlavní specializaci.

Jedná se o program na plný úvazek vedoucí k míře bakalářské Business Administration (Hons) v marketingovém řízení. Studenti jsou povinni převzít podpůrné, interdisciplinární, obecné vzdělávací předměty a celoživotní vzdělávací výukové moduly podle vlastního výběru. V posledním ročníku programu musí studenti dokončit projekt v posledním roce, který jim poskytne hluboké znalosti, základní výzkumné techniky a školení při psaní diplomové práce.

Očekává se, že studenti obvykle dokončí 132 jednotek v níže uvedené struktuře osnov:

Učební plán

BBA (Hons) Základní kurzy

Kód

Hlavní požadované subjekty

Kód

Hlavní volitelné předměty

Studenti jsou povinni vybrat 2 předměty (6 kreditů) ze seznamu níže:

Kód

Kromě uspokojování požadavku na 6 jednotek u velkých volitelných předmětů jsou studenti povzbuzováni k tomu, aby využívali své volné volitelných jednotek k tomu, aby získali některé důležité volby na základě svých zájmů v různých oblastech specializace pro budoucí vývoj.

Nabídka velkých volitelných kurzů každý semestr podléhá menším změnám a úpravám v závislosti na dostupnosti zaměstnanců.

Kurzy pro základní vzdělávání a distribuci

Ve všeobecném vzdělávání jsou studenti povinni splňovat jak základní požadavky na všeobecné vzdělávání, tak požadavky na distribuci všeobecného vzdělání.

Volitelné volitelných předmětů

24 jednotek volných volitelných předmětů by mohli studenti využít k tomu, aby: (a) strávili semestr v zahraničí; (b) převzít nezletilou nebo (c) přijmout více GE / angličtiny / dalších významných kurzů.

Moduly pro celoživotní vzdělávání (WPEX)

Všichni studenti musí dokončit 4 jednotky modulů WPEX.

* Další podrobnosti naleznete na adrese http://uic.edu.hk/cs/ar/students-and-alumni/undergraduate-handbook-and-study-plan/13270-undergraduate-handbook-2013-2014-for- 2013-přijetí

Program bude vybavit absolventy s akademickým vzděláváním, stejně jako analytické a rozhodovací dovednosti v oblasti marketingového managementu, které jsou nezbytné pro výkon povolání v celé řadě profesí. Zahrnují mimo jiné rozvoj podnikání, firemní komunikaci, vztahy s veřejností, řízení prodeje, nevládní organizace, konference a výstavy, rekreace, sport, státní služby, média a zábava. Program je rovněž v souladu s nedávným nárůstem poptávky po marketingových činnostech v oblastech spojených s Čínou, malými podniky, stejně jako podniky v sekcích sociálních podniků v Číně.

Další studie

Absolventi jsou rovněž povzbuzováni k tomu, aby absolvovali postgraduální studium v ​​Hongkongu nebo v zahraničí. Kurikulum programu splňuje mezinárodní standardy. Kromě toho využívání mezinárodních a populárních učebnic pro naše kurzy a vedení přednášek v angličtině pomáhají studentům získat výhodu při dalším studiu.

Program taught in:
Angličtina

See 22 more programs offered by United International College »

This course is Campus based
Start Date
Sept. 2019
Duration
Kontaktuj školu
Denní studium
Deadline
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
End Date
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
End Date