Bakalář v oboru Chemie a technologie (obor chemie, strojírenství a technologie)

University of Chemistry and Technology, Prague

Popis programu

Read the Official Description

Bakalář v oboru Chemie a technologie (obor chemie, strojírenství a technologie)

University of Chemistry and Technology, Prague

Bakalářský studijní program v oboru Chemie a technologie je určen především pro žadatele ze zahraničí; tj. studenti, kteří platili výuku. Všechny kurzy jsou vedeny v angličtině.

Absolventi programu získají základní znalosti a dovednosti v matematice; fyzika; anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie; biologie; a biochemie.

Teoretická výuka je doplněna širokou škálu praktických na laboratorních příležitostí, které rozvoj a posílení praktické schopnosti každého studenta.

V celém programu, klíčové povinné předměty jsou doplněny o poučení v povinně volitelných a volitelných předmětů studijní obor poskytovaných různými UCT pražských fakult.

Studijní program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je v souladu s požadavky Boloňského procesu - Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Absolventi

Hlavním cílem studijního programu je připravit absolventy vše z nichž získávají vynikající teoretické znalosti, praktické dovednosti a zkušenosti v oblasti základních přírodovědných disciplín, pro pokračovat ve studiu na úrovni magisterského a / nebo k přípravě jeho odborných pozic v chemickém , potravinářský a farmaceutický průmysl, ve výzkumných institucích, nebo ve veřejném sektoru.

Chemistry and Technology (obor chemie, inženýrství a technologie)

Přehled

Bakalářský studijní program Chemie a technologie má za cíl dokončení a rozšíření základních znalostí a dovedností v matematice, fyzice a chemii a současně učení základů chemického inženýrství a chemických technologií. Volitelné předměty umožňují získání znalostí o chemických specialit, katalytických procesů a vztahů mezi chemie nebo chemických technologií a životního prostředí. Studie Podprogram nabízí širokou škálu laboratorní práce, která posiluje praktické dovednosti a vhodně doplňuje a rozšiřuje teoretické znalosti. Studenti se učí společných povinných předmětů, které jsou později dokončeny do specializovaných povinně volitelných a volitelných předmětů jednotlivých fakult. Studijní program Bakalářský je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a je v souladu s evropskými požadavky na vzdělávání vycházející z Boloňského procesu.

Kariéra

Hlavním cílem studijního programu je připravit absolventy k dalšímu magisterského studijního programu v souvisejících odvětvích v UCT Praze, nebo aby byly připraveny k získání kvalifikované pozice ve specializovaném pracovišti. Absolventi mají vynikající teoretické znalosti, praktické dovednosti a zkušenosti v oblasti základních přírodních vědních oborů a mohou buď pokračovat v dalším studiu nebo touží najít specializované práci v příbuzném oboru strojírenství oni studovali. Absolventi jsou připraveni k získání kvalifikovaných pracovních míst ve výrobních závodech chemických, petrochemický a farmaceutický průmysl, ve výzkumných a vývojových laboratořích zaměřených na chemii a technologii, v kontrole, dohledu a sledování laboratoří a agentury, v obchodu a státní správy.

This school offers programs in:
  • Angličtina


Poslední aktualizace December 25, 2017
Doba a cena
This course is Studium v kampusu
Start Date
Datum začátku
Sept. 2018
Duration
Délka trvání
3 let
Denní studium
Price
Cena
2,100 EUR
Information
Deadline
Locations
Česká republika - Prague, Prague
Datum začátku : Sept. 2018
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu
Dates
Sept. 2018
Česká republika - Prague, Prague
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu