Bakalář v oboru sociální patologie a prevence

University of Hradec Králové, Faculty of Education

Popis programu

Read the Official Description

Bakalář v oboru sociální patologie a prevence

University of Hradec Králové, Faculty of Education

Sociální patologie a prevence je studijní obor bakalářského studijního programu v rámci studijního programu Specializace v pedagogice, pořádané v prezenční formě studia.

Profil absolventů a jejich budoucího zaměstnání:

Tento studijní program je zaměřen na problematiku sociální patologie, prevence a léčby rizikového chování. Absolventi jsou opatřeny komplexní pochopení sociálně-patologických jevů jevů, jejich prevence a léčby z pohledu pedagogiky, psychologie, sociologie, právo a další. Tyto kurzy také připravují přítomné pro realizaci výzkumných studií v oblasti sociální patologie a prevence a organizační a pedagogické práce s dospělými, taky. Absolventi jsou připraveni pro následující druhy kariéry:

 • jako profesionálové v následujících institucí: školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (diagnostické zařízení, dětské domovy, vzdělávací instituce pro mládež), vzdělávací instituce pro preventivně výchovnou péči (střediska výchovné péče), neziskové organizace zaměřené na prevenci a ošetřování sociálně-patologických jevů (kontakt and drop-in center, drop-in centra pro děti a mládež, po pečovatelských služeb, sociální služby pro rodiny s dětmi, občan poradnách apod);
 • jako metodiků prevence ve školách,
 • jako zaměstnanci jednotlivými odděleními sociálních věcí (kurátoři pro dospělé a mládež, romskými poradci, menšin konzultantů, veřejné právními zástupci a pěstounů nebo domácího násilí, zneužívání dětí a vykořisťování pracovníků),
 • jako policejních specialistů,
 • jako specialisté na vězeňství a následné vězeňství péči (opatrování, věznění a zabezpečovací detence).

Organizace studií:

 • Podzim / Zima Termín: 13 týdnů od 3. týdne v září + zkouškového období
 • Jaro / Léto termín: 13 týdnů od 2. týdne února + zkouškového období

Přijímací řízení:

Termín podání žádosti: 31. března (pro zahájení studia v září) Žadatelé musí poslat

 • Vyplněný formulář přihlášky na e-mailovou petra.noskova@uhk.cz~~pobj
 • kopie svých osvědčení o ukončení sekundárního stupně vzdělání přeložený do angličtiny a ověřené notářem,
 • motivační dopis v angličtině deklarovat zájem o studium sociální patologie se zaměřením na jednom sociálně patologických jevů (3600 písmena)

Rozsah a obsah přijímací zkoušky: je vyžadována písemná motivační dopis, bude žádné dodatečné přijímací testy podávat žádnou ústní zkoušky.

 • Maximální možný rating: 100 bodů
 • Minimální hranice pro přijetí: 50 bodů
This school offers programs in:
 • Angličtina
Doba a cena
This course is Studium v kampusu
Start Date
Datum začátku
Sept. 2019
Duration
Délka trvání
6 semestry
Denní studium
Price
Cena
1,800 EUR
za semestr.
Information
Deadline
Locations
Česká republika - Hradec Kralove, Hradec Králové Region
Datum začátku : Sept. 2019
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu
Dates
Sept. 2019
Česká republika - Hradec Kralove, Hradec Králové Region
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu