Bakalář v oboru speciálního vzdělávání - dramaterapie

Palacky University

Popis programu

Read the Official Description

Bakalář v oboru speciálního vzdělávání - dramaterapie

Palacky University

Popis programu

Studium je koncipováno jako nepedagogických strukturované hřiště (dvoustupňové) se zaměřením na speciální vzdělávání a dramaterapie. Studie se zabývá nejen teoretickými a informačními disciplínami (např. Základy výchovy ke zvláštním potřebám, psychologie, psychopedie atd.), Ale kladou velký důraz na formativní a léčebně-formativní disciplíny: dramaturgie, arteterapie, kreativní dráma, projekce dramatické terapie a další expresivní a zážitkové předměty. Cílem studia je připravit absolventy na kvalifikovanou práci v oblasti školství, sociální péče, zdravotní péče, a nevládními organizacemi, které působí v uvedených odvětvích. Studium organicky propojuje znalosti o speciálních potřebách a dramatické terapii (v kontextu jiných expresivních terapeutických disciplín) a na základě širokého interdisciplinárního přístupu vede studenty k samostatné práci při řešení komplexních teoretických a zejména praktických otázek se svými klienty. Absolventi mají možnost pokračovat v magisterském stupni navazujícího speciálního vzdělávání - dramaterapie.

Profil absolventa a pracovní příležitosti

Absolventi budou kvalifikováni pro funkci pedagogického pracovníka se zaměřením na aplikaci léčebně-formativních přístupů s důrazem na parateratické systémy (dramaturgie, pedagogická dráha, divadlo ve výuce), asistent učitele, vzdělávací pracovník pro školy a školu zařízení určená pro institucionální a ochranné výchovu a preventivní vzdělávání - vzdělávací střediska, dětské domovy, vzdělávací instituce, náhradní rodinné instituce, dětské domy atd. Absolventi budou připraveni na vzdělávací činnost a zásahy do zařízení sociálních služeb (např. Domov pro osoby se zdravotním postižením), terapeutických komunit (skupin) organizovaných neziskovým sektorem, stejně jako vzdělávací práce, intervence a organizování práce na nevládních neziskových organizacích -ziskové organizace zaměřené na pomoc osobám se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.

Požadavky na přijetí:

Žadatel musí prokázat jeho / její způsobilost ke studiu v motivačním dopisem (v angličtině) a profilovou eseje 15 000 až 20 000 znaků dlouhé, se zaměřil na oblast studijního programu. Jazyková kompetence:

 • Standardní požadavek Anglický jazyk na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
 • Minimální požadavky jazyka v testu z angličtiny jako cizího jazyka (TOEFL): Test na bázi internetu (IBT): 61, test založený počítače (CBT): 173, Papír na bázi Test (PBT): 500 nebo mezinárodní testovací systém anglického jazyka ( IELTS) celkové skóre pásmo nejméně 6,0.

Žadatelé jsou povinni odeslat:

 • aplikace (online přihláška);
 • doklad o uznání jejich předchozí vzdělání (tj zahraniční vysvědčení za rovnocenné osvědčení o vzdělání vydané v České republice);
 • Motivační dopis;
 • Profil esej;
 • ŽIVOTOPIS;
 • osvědčení o jazykových znalostí

na adresu dagmar.zdrahalova@upol.cz do 31. května 2018. Přijímací zkoušky Talentový test, který se skládá z:

 • Interpretace připraveného literárního nebo dramatického textu dle vlastního výběru (včetně autorské interpretaci) asi 5 minut,
 • Drama nebo literární improvizace na dané téma.
This school offers programs in:
 • Angličtina


Poslední aktualizace November 16, 2017
Doba a cena
This course is Studium v kampusu
Start Date
Datum začátku
Sept. 2018
Duration
Délka trvání
3 let
Denní studium
Price
Cena
2,500 EUR
za akademický rok
Information
Deadline
Locations
Česká republika - Olomouc, Olomouc Region
Datum začátku : Sept. 2018
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu
Dates
Sept. 2018
Česká republika - Olomouc, Olomouc Region
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu