Bakalář v aplikovaných vědách ve strojírenství

Brno University of Technology

Popis programu

Read the Official Description

Bakalář v aplikovaných vědách ve strojírenství

Brno University of Technology

Aplikované vědy ve strojírenství

Aplikované vědy v inženýrství FSI Zkratka: B3A-P Acad. rok: 2017/2018 Úroveň předmětu: Bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (1. cyklus)

Získaná kvalifikace: Bc. v oboru "Aplikované vědy v inženýrství"

Specifické požadavky na přijetí: Podmínkou pro přijetí je ukončení středního vzdělání.

Profil programu:

Bakalářský studijní program "Aplikované vědy v inženýrství" je kratší druh vysokoškolského studia, který studentům poskytuje potřebné teoretické i praktické znalosti ve vybraném odborném oboru. Jedná se o interdisciplinární obory, které se specializují na pohraniční oblasti inženýrství a aplikovaných věd. Seznam poboček naleznete na webových stránkách fakulty ("Studijní plány"). Absolventi mohou pracovat například jako technici ve vývojových, konstrukčních a technologických institutech nebo v podnicích, výrobních závodech, službách a obchodu.

Mohou zaujímat pozice jako výrobní inženýři, projektanti, technologové, inženýři, správci sítí a podobně. Kariérní vyhlídky závisí na vybraném oboru. Absolventi mohou také pokračovat ve studiu v následných magisterských studijních programech.

Přístup k dalším studiím: Absolventi mohou pokračovat v magisterském studijním programu.

Požadavky na absolvování: bakalářská práce, závěrečná státní zkouška

Způsob studia: prezenční studium

Vedoucí programu: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.

Koordinátor ECTS: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.

Brno Applied Sciences in Engineering

This school offers programs in:
  • Angličtina


Poslední aktualizace March 3, 2018
Doba a cena
This course is Studium v kampusu
Start Date
Datum začátku
Sept. 2019
Duration
Délka trvání
3 let
Denní studium
Price
Cena
2,999 EUR
za akademický rok
Information
Deadline
Locations
Česká republika - Brno, South Moravian Region
Datum začátku : Sept. 2019
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu
Dates
Sept. 2019
Česká republika - Brno, South Moravian Region
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu