Read the Official Description

Matematické inženýrství

Zkratka: B-MAI

Acad. rok: 2019/2020

Program: Aplikované vědy ve strojírenství

Délka studia: 3 roky

Profil:

Absolventi získají znalosti o základních matematických metodách používaných ve strojírenských aplikacích. Budou studovat některé konkrétní případy takových aplikací v technických kurzech, zatímco v informatice budou vyučováni, jak efektivně využívat počítače k řešení technických problémů. Absolventi bakalářského titulu budou teoreticky dobře vybaveni k tomu, aby našli práci v inženýrské praxi jako vedoucí výrobních týmů různých specifikací.

Klíčové výsledky výuky:

Studenti budou vybaveni znalostmi základních technických oborů a matematickými metodami používanými v řadě aplikací, zejména v strojírenských oborech. Tyto znalosti jim pomohou získat hlubší pochopení podstaty studovaných technických předmětů, aby mohli efektivněji aplikovat takové matematické metody. Získané znalosti z oblasti informatiky pak pomohou studentům efektivně využívat výpočetní techniku. Takže kromě výuky o strojírenských oborech získají absolventi také hlubší znalosti matematiky a informatiky. Je dobře známo, že bakaláři s takovým vzděláním jsou velmi žádaní.

Profesní profily absolventů s příklady:

Absolventi tohoto oboru jsou technicky vzdělaní s hlubší znalostí matematiky a informatiky, kteří budou pracovat snadno především v technických oborech. Budou je požadovány nejen ve výrobních společnostech členů různých rozvo- jových a realizačních skupin nebo na nižších manažerských pozicích, ale i v nevýrobní sféře, jako jsou služby (softwarové společnosti) a podnikání. Očekává se však, že většina absolventů bude pokračovat ve studiu v podobném oboru magisterského studijního programu.
Absolventi bakalářského studijního programu Matematické inženýrství mohou pokračovat ve studiu na stupni Ing. ve stejném oboru následného magisterského studijního programu. Mohou si ale zvolit i jiný následný inženýrský nebo matematicky zaměřený magisterský program na VUT nebo na jiné univerzitě.

Přístup k dalším studiím: Absolventi mohou pokračovat v magisterském studijním programu.

Požadavky na absolvování: bakalářská práce, závěrečná státní zkouška

Způsob studia: prezenční studium

Vedoucí: prof. RNDr. Josef Šlápal, CSc.

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Zkratka: B-FIN

Acad. rok: 2019/2020

Program: Aplikované vědy ve strojírenství

Délka studia: 3 roky

Profil:

Absolventi tohoto studijního programu získají vzdělání, které mu umožňuje další studium na oborech aplikované fyziky, metrologie nebo materiálních a technických věd. Navíc bude schopen aplikovat své znalosti přímo v technických oborech, kde jsou požadovány odborné znalosti z oblasti fyziky a matematiky. Předmět studijního programu se skládá ze základních předmětů strojírenského kurzu rozšířených o lekce věnované fyzice, fyzikální praxi a matematickému modelování různých fyzikálních jevů v inženýrských úlohách.
Práce se vyznačují malými podniky i ve velkých společnostech, které vyvíjejí software, prodávají počítačové programy a počítače, řídí systémy návrhu a regulace.

Klíčové výsledky učení:

Absolventi tohoto studijního programu získají vzdělání, které mu umožňuje další studium na oborech aplikované fyziky, metrologie nebo materiálních a technických věd. Navíc bude schopen aplikovat své znalosti přímo v technických oborech, kde jsou požadovány odborné znalosti z oblasti fyziky a matematiky. Předmět studijního programu se skládá ze základních předmětů strojírenského kurzu rozšířených o lekce věnované fyzice, fyzikální praxi a matematickému modelování různých fyzikálních jevů v inženýrských úlohách.

Profesní profily absolventů s příklady:

Absolventi tohoto bakalářského studijního programu jsou vyškoleni pro práci v metrologických laboratořích a podílejí se na experimentálním výzkumu, vývoji nových přístrojů a zařízeních a zaváděním nových technologií.
Je organizována specializace " Fyzikální inženýrství a nanotechnologie " a její kvalita je garantována Ústavem fyzikálního inženýrství. Jedná se o jeden z tříletých bakalářských studijních programů "Aplikované vědy v inženýrství". Absolvent může pokračovat ve studiu v dvouletém MSc. specializace " Fyzikální inženýrství " studijního programu "Aplikované vědy v inženýrství" na Strojní fakultě Technické univerzity v Brně nebo na MSc. studium na jiné univerzitě v České republice nebo v zahraničí.

Způsob studia: prezenční studium

Vedoucí: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

Program taught in:
Angličtina

See 4 more programs offered by Brno University of Technology »

Last updated January 24, 2019
This course is Campus based
Start Date
Sept. 2019
Duration
3 let
Denní studium
Price
3,000 EUR
za akademický rok
Deadline
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
End Date
Application deadline

Sept. 2019