Bakalář v průmyslovém designu

Všeobecné informace

Popis programu

O

Průmyslový design je proces definování, plánování a řešení problémů. Souběžně s kulturními, ekonomickými, politickými a technologickými hnutími ve společnosti potřebují organizace sloužící v různých odvětvích nové přístupy k tvůrčím řešením, aby určily a naplňovaly neustále se měnící potřeby výrobků a služeb. V posledních letech se průmyslový design jako společný, interdisciplinární, multi-interaktivní a tvůrčí proces řešení problémů stal důležitým faktorem úspěchu průmyslových organizací. Průmysloví návrháři začnou mít významnější roli při vytváření interakcí uživatelů s produkty, službami a systémy.

Program TEDU TED University oddělení průmyslového designu ( TEDU ID) zahrnuje návrhový přístup zaměřený na uživatele zaměřený na zlepšení života a kladou důraz na rozvoj kreativních a praktických dovedností pro řešení problémů studentů. Cílem TEDU ID je navíc zlepšit schopnost spolupráce, týmové práce a procesy společného vytváření, které jsou pro projektanty důležité v profesionálním životě, a rozvíjet základní dovednosti v procesu navrhování, jako je výzkum orientovaný na uživatele, koncepční vývoj produktu pro definované potřeby, prototypování a vyhodnocení konečného produktu.

109674_CalismaYuzeyi7kopya3.jpg

Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

TED University (TEDU) is a young, dynamic university, located in the heart of Ankara. It was founded in 2012 by the Turkish Education Association (TED), which has been pioneering the development of ed ... Čtěte více

TED University (TEDU) is a young, dynamic university, located in the heart of Ankara. It was founded in 2012 by the Turkish Education Association (TED), which has been pioneering the development of education in Turkey since 1928. Méně