Bakalářské studijní programy

Titlu bakalář je nižší akademický titul udělovaný univerzitami po celém světě úspěšným absolventům daného programu. Toto studium trvá 3 až 5 let a je prvním stupněm na cestě k získání práce ve zvoleném oboru. Získání bakalářského vzdělání nabízí absolventům řadu profesních, osobních i akademických výhod.

Existují nejrůznější bakalářské programy, jako například umění, obchod, inženýrské a technické programy, právo, humanitní a sociální vědy, přírodní vědy a zdravotnictví. V rámci každého z výše zmíněných programů lze vybírat z mnoha specializovaných oborů.

Rozmanitost bakalářských oborů může být ohromující - nenechte se tím odradit! Nechejte se při výběru inspirovat nejoblíbenějšími bakalářskými obory, které jsou uvedeny níže.

Nově přidané bakalářské studijní programy

University of Central Missouri

Bakalářský účetnictví (BSBA)

Prosinec 12, 2018
Škola účetnictví na University of Central Missouri Harmon College of Business a Professional Studies se zavazuje, že vám poskytne studenta-zaměřené, aplikované účetní vzdělávání, které vede k vašemu profesnímu úspěchu.

University of North Alabama College of Arts and Sciences

Bakalář titulu sociální práce

Prosinec 12, 2018
Absolventi BSW se kvalifikují pro okamžité uplatnění, aby se stali licencovaným profesionálním sociálním pracovníkem. Studijní program BSW umožňuje studentům zahájit odbornou praxi sociální práce ve veřejných a soukromých agenturách sociálních služeb na místní, státní a federální úrovni, které poskytují různorodé služby různým skupinám obyvatel.… [+] [-]

Western Carolina University

Bakalář v oboru Obchodní právo a právo

Prosinec 10, 2018
Západní Business Administration a právnický program nabízí studentům kvalitní vzdělání v oblasti podnikové správy a práva, obchodní politiky a strategie prostřednictvím synergické výuky, výzkumu a služeb. Studenti získají důkladné znalosti o vztazích mezi obchodem a právy, právní teorií, právním výzkumem a aplikací práva v každodenních obchodních t… [+]ransakcích a řízení. [-]

Vysoké školy v Česká republika

Změnit místo

Co obnáší bakalářské studium?

Ukončením bakalářského studia získá student nižší akademický titul a přepokládá se, že má hlubší znalosti v daném oboru. Bakalář humanitních věd (BA), bakalář přírodních věd (BSc) a bakalář obchodní administrativy (BBA) jsou tři typy titulů, které jsou udělovány po ukončení studia bakalářského programu spadajícího do dané akademické oblasti. Bakalářské vzdělání je častým požadavkem pro získání práce a jedná se o povinnou prerekvizitu, chce-li student navázat magisterským a dále doktorským studiem. Obvyklá délka studia jsou tři až čtyři roky, ale některé programy můžou trvat i déle

Jaké výhody přináší bakalářské studium?
Absolventi bakalářského studia si můžou vychutnat celou řadu výhod, osobních i pracovních. Samozřejmě jsou to lepší kariérní vyhlídky, bakaláři mají více možností než absoventi pouze středních škol. Během studia nezískáte pouze znalosti oboru, ale získáte také dovednosti, které Vám pomůžou řešit rozličné problémy v práci i v osobním životě. Student bakalářského oboru musí rozvíjet svoje komunikační schopnosti a kreativní myšlení, musí se naučit rozhodovat se a efektivně řešit potíže. A nezapomínejme, že jde o studium oboru, který Vás zajímá a fascinuje. Co je lepšího, než se o něm dozvědět víc.

Jaké bakalářské programy lze studovat?
Napadne-li Vás jakákoli akademická disciplína, pak jistě existuje bakalářský program a obor, který ji zahrnuje. Bakalářské programy zahrnují akademické disciplíny jako je umění, biologie, obchod, ekonomie a administrativa, energie, humanitní a sociální vědy, existují inženýrské a technologické programy, právo a medicína. V rámci těchto programů lze vybrat konkrétnější studijní obor. Například grafický design, všeobecné lékařství, účetnictví, environmentalistika, elektrotechnika, literatura, psychologie, trestní právo nebo fyzika.

Co čeká absolventa bakalářského studia?
Ať už navazujete bakalářským studiem hned po střední škole, nebo se ke studiu vracíte po několika letech praxe, je rozhodnutí získat bakalářský diplom vždy cestou k lepší kariéře. Zaměstnavatelé hledají nové zaměstnance mezi absolventy bakalářských programů, protože úspěšné ukončení studia ukazuje jejich dobré praktické i teoretické znalosti daného oboru. Kromě toho potenciální zaměstnavatelé ví, že vysokoškolské studium s sebou nese mnoho, nejen studijních, výzev, se kterými je třeba si umět poradit i v zaměstnání.

Kolik stojí bakalářskék studium?
Poplatky za bakalářské studium jsou velice rozdílné. Záleží na zemi, na vybrané škole, konkrétním programu a ve hře jsou další faktory. Někteří studenti mají nárok na finanční pomoc nebo na prospěchové stipendium, které poskytuje škola, město nebo země odkud student pochází, nebo soukromí dárci. Nejlepší způsob, jak získat všechny potřebné informace ohledně poplatků spojených s bakalářským studiem, je kontaktovat přijímací oddělení konkrétní školy. Tam také dostanete informace týkající se dalších výdajů, jako je ubytování, stravování atp. A také je to nejlepší místo, kam se obrátit ohledně informací týkajících se stipendií a ostatních druhů finančních pomocí.

Jaké jsou výhody online bakalářského studia?
Dnes, víc než kdy dřív, je i pro zájemce o bakalářské studium, kteří však pracují, mají rodiny, nebo bydlí daleko od zvolené školy, nadále možné získat titul. V online studiu si každý vytvoří svůj vlastní studijní plán, který nejlépe vyhovuje osobním časovým potřebám. Také v rámci online studia se lze rozhodnout mezi prezenční a kombinovanou formou. E-learningové technologie přenesou výuku ke studentovi domů a současně poskytují možnost být ve stálém kontaktu se spolužáky i vyučujícími. Více informací o online a denním studiu na školách po celém světě zíkáte pomocí webových formulářů přímo od přijímacích oddělení jednotlivých škol.