Bakalářský program Mezinárodní vztahy

University of New York in Prague (UNYP)

Popis programu

Bakalářský program Mezinárodní vztahy

University of New York in Prague (UNYP)

Studujte Mezinárodní a ekonomické vztahy a objevte v sobě diplomata

Svět se změnil. Hranice ztratily svůj původní význam. Žijeme v globalizovaném světě. Pouze ti, kdo se přizpůsobí novému prostředí z něj získají co nejvíce. Pokud chcete cestovat po světě, pracovat v prostředí obchodu nebo veřejné správy a poznávat jiné kultury, může být studium na Bakaláře mezinárodních a ekonomických vztahů v České republice přesně tím, co potřebujete.

Svět 21. století se rychle mění ve svět, který ovládají regionální a globální geopolitické problémy; ekonomické síly a jejich působení hrají stále významnější roli ve způsobu, jakým se státy navzájem chovají. Znamená to, že diplomacie a mezinárodní ekonomika se velmi rychle propojují do jediné koncepce, a na tomto novém základě budou v této nové éře spolu komunikovat vlády, podniky a mezinárodní organizace.

Tyto důvody vedly Katedru mezinárodních a ekonomických vztahů UNYP k tomu, aby nabídla moderní studijní plán, který kombinuje studium ekonomických věd se studiem mezinárodní politiky. Program klade důraz na to, aby studenti získali pevné základy v teorii politických, ekonomických i mezinárodních vztahů. Cílem programu je studenty vychovat tak, aby uměli teoreticky i analyticky přemýšlet o politice a ekonomice v dnešním světě a aby byli schopni řešit problémy v multikulturním prostředí s využitím moderních technologií a etického myšlení. Tento čtyřletý kurs je završen udělením titulu z Empire State College, State University of New York. Všechny programy UNYP jsou vyučovány výhradně v angličtině.


Absolventi bakalářského programu mezinárodních a ekonomických vztahů UNYP získají tyto dovednosti:

 • Solidní teoretický základ v ekonomice, včetně mikro základů ekonomického myšlení a povědomí o makro problémech, kterým čelí národní státy a v základech srovnávací politologie a mezinárodních vztahů;
 • Důkladnou znalost politiky, dějin a diplomacie v obdobích, která předcházela 21. století;
 • Zvýšenou schopnost přemýšlet teoreticky i analyticky o aktuálních mezinárodních problémech;
 • Vynikající ústní i písemné komunikační dovednosti v anglickém jazyce;
 • Zběhlost v používání softwarových aplikací a informačních technologií při výzkumu;
 • Schopnost spolupracovat v týmu a v multikulturním prostředí.

Absolventi studijních programů UNYP jsou po skončení studia i nadále úspěšní při získávání profesních pozic ve svých oborech, a mnozí z nich pokračují v dalším postgraduálním studiu v EU a v USA. Zpětná vazba od absolventů ukazuje na vysoký stupeň spokojenosti s tímto programem a studenti opakovaně uvádějí, že důraz na ústní a písemné komunikační dovednosti, a také výcvik v kritické analýze, měly zásadní význam pro nalezení a udržení si zaměstnání. Ojedinělým rysem našeho programu je to, že své profesory získáváme z EU a z USA a že všichni z nich mají vysoké akademické tituly a jsou ve svém oboru uznávanými kapacitami. V neposlední řade je tento program i vynikajícím odrazovým můstkem k postgraduálnímu studiu. Řada našich absolventů mezinárodních a ekonomických vztahů pokračuje ve studiu na některé z nejprestižnějších univerzit, jako je The London School of Economics, John Hopkins University, nebo Cambridge University.

Obsah kurzu

Základní kurzy:

 • Mikroekonomika
 • Makroekonomika
 • Úvod do politických věd
 • Mezinárodní politika
 • Moderní Evropa
 • Evropská integrace
 • Srovnávací ekonomické systémy
 • Statistika pro obchod a ekonomiku
 • Právní prostředí obchodu a podnikání
 • Mezinárodní organizace
 • Mezinárodní obchod a finance
 • Srovnávací politické systémy
 • Ekonomické politiky v zemích Evropské unie
 • Moderní diplomacie
 • Ekonomika práce
 • Mezinárodní konflikt a bezpečnost
 • Veřejný sektor a veřejná politika
 • Etika v podnikání a ve veřejné správě
 • Sociální a ekonomický kontext globalizace
 • Zahraniční vztahy Evropské unie
 • Organizační komunikace
 • Srovnávací mezinárodní obchodní právo

Široká škála volitelných předmětů na témata:

 • Mezinárodní obchod
 • Mezinárodní vztahy
 • Management
 • Mezinárodní politika
 • Ekologická ekonomika
 • Regionální studia
 • Studia mezinárodních médií
 • Současné problémy politické ekonomie
 • Lidské zdroje

Další předměty:

 • Mezinárodní obchod
 • Mezinárodní vztahy
 • Management
 • Mezinárodní politika
 • Ekologická ekonomika
 • Regionální studia
 • Studia mezinárodních médií
 • Současné problémy politické ekonomie
 • Lidské zdroje


Možnosti uplatnění

 • Diplomat
 • Konzul
 • Politik
 • Analytik
 • Konzultant ve veřejné správě
 • Novinář
 • Market Researcher
 • Specialista na import and export
 • Práce ve zpravodajských službách nebo v bezpečnostních složkách
 • Práce ve vládě


Brožura programu Mezinárodní a ekonomická vztahy

Požadavky na přijetí

This school offers programs in:
 • Angličtina
University of New York in Prague (UNYP)

Poslední aktualizace November 8, 2018
Doba a cena
This course is Studium v kampusu
Start Date
Datum začátku
Sept. 2019
Duration
Délka trvání
4 let
Denní studium
Information
Deadline
Locations
Česká republika - Prague, Prague
Datum začátku : Sept. 2019
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Srp. 31, 2022
Dates
Sept. 2019
Česká republika - Prague, Prague
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Srp. 31, 2022