Keystone logo
© ASOMI College of Sciences
ASOMI College of Sciences

ASOMI College of Sciences

ASOMI College of Sciences

Úvod

Mezinárodní vysoká škola

Naše vysoká škola se rodí z konkrétních synergií mezi světem vysokoškolského vzdělávání a korporátním kontextem. Jde o rozvoj nových paradigmat a modelů v globálním vzdělávání, a proto je jednou z našich hlavních priorit vytváření reality založené na spolupráci, stážích a mezinárodních vztazích.

Naším cílem je strukturovat programy vysokoškolského vzdělávání s charakteristikami, které připravují naše studenty na trh definovaný rychlými a četnými změnami v růstových trendech. Naši absolventi se, doufejme, stanou vůdci schopnými chopit se těchto příležitostí prostřednictvím široké vize, která sahá daleko za národní hranice a dosáhne celosvětových partnerství a sítí.

To je důvod, proč naše vysoká škola nabízí možnosti školení a stáží v různých zemích a poskytuje jim nezbytná partnerství s předními společnostmi a významnými výzkumnými centry.

Akreditovaná instituce

ACS – ASOMI College of Sciences je akreditovaná vysokoškolská instituce, která byla založena s cílem vyvíjet inovativní modely a řešení v akademickém kontextu, podporovat vzdělávací kapacitu orientovanou na tréninkovou zkušenost podporovanou účinnými nástroji a staví studenta jako skutečného protagonistu do středu zájmu. tréninkovou dráhu, která ho připraví na to, aby se stal úspěšným profesionálem.

Mise

ACS – ASOMI College of Sciences má za úkol podporovat setkávání mezi akademickým a praktickým světem tím, že podporuje sladění těchto dvou aspektů/realit. Poskytuje tedy vysoce kvalitní tržně orientovaný přípravek. To je možné díky síti vyvinuté ACS – ASOMI College of Sciences , panelem vysoce kompetentních učitelů s odborným a akademickým zázemím s konkrétními zkušenostmi a významem.

Vidění

Vize ACS College of Sciences zdůrazňuje odhodlání na mezinárodní úrovni, které jí umožnilo rozvíjet řadu školení a profesních příležitostí pro své studenty. Mohou navštěvovat různé kampusy a místa v Evropě, dostat se do kontaktu s desítkami partnerů a spolupracovníků a také se zúčastnit několika příležitostí mezinárodních stáží. Nabídka školení na ACS College of Sciences se rozšiřuje do různých oblastí, jako je zdraví, obchod, právo a digitální inovace.

Náš cíl

Cílem je poskytnout užitečné nástroje pro akademický a profesní rozvoj každého studenta, a to prostřednictvím neustálé pozornosti věnované každému studentovi tak, aby každý zdroj byl zaměřen na realizaci svého plného potenciálu. Mentorské a tutorské programy dostupné studentům jsou strukturovány tak, aby je podporovaly a inspirovaly k budování cenné role ve společnosti, která je vede k osobnímu i profesnímu naplnění.

Místa

  • Pembroke

    Block D Giorgio Mitrovich Street, PBK 1014, Pembroke

    Otázky