Keystone logo
Benjamin Franklin Institute of Technology

Benjamin Franklin Institute of Technology

Benjamin Franklin Institute of Technology

Úvod

Benjamin Franklin Institute of Technology (BFIT) je cenově dostupná, městská, soukromá, nezisková vysoká škola sloužící regionu Boston a oddaná úspěchu studentů a připravenosti na kariéru v technologických oborech. Prostřednictvím personalizované podpory, praktického učení a oborově informovaných osnov připravuje BFIT absolventy na práci, celoživotní vzdělávání a občanství.

Vizí BFIT je být nejlepší vysokou školou ve své třídě, která poskytuje podpůrné vzdělávací prostředí a nabízí inovativní, praktické a podnikatelské vzdělávání, jehož výsledkem jsou občané připravení na kariéru, produktivní a občansky angažovaní. Ceníme si naší rozmanité komunity a podpory podpůrného vzdělávacího prostředí. Jsme odhodláni vytvářet příležitosti úzkou spoluprací s průmyslovými a komunitními partnery, abychom připravili naše studenty na celoživotní vzdělávání ve stále více vzájemně propojeném světě. Naše akademické programy a co-kurikulární úsilí odrážejí náš závazek k základním principům vzdělané osoby. Oceňujeme následující dovednosti a atributy a aktivně podporujeme jejich rozvoj prostřednictvím celoškolních iniciativ.

Místa

  • Boston

    41 Berkeley Street Boston, , Boston

Otázky