Keystone logo
Bluefield College

Bluefield College

Bluefield College

Úvod

Bluefield College je vzdělávací komunita zaměřená na Krista, která rozvíjí vedoucí služebníků a transformuje svět.

Křesťané označují Ježíše Krista za vzorového vůdce služebníků. Kristus sdílel, že přišel, aby nebyl obsluhován, ale aby sloužil. Vedle života, který je projeven plody Ducha - láskou, radostí, pokojem, shovívavostí, laskavostí, dobrotou, věrností, jemností a sebeovládáním, je vůdce služebníka pokorný a dovoluje svým slovům a činům mluvit pro ně. V konečném důsledku si vůdce služebníka přeje žít život s významem a změnit životy ostatních.

Vedení služebníků je nejprve služebníkem, přičemž přirozený pocit sloužit druhým musí být na prvním místě, a poté vědomým výběrem přivádí člověka k aspiraci na vedení. To se projevuje tím, že vedoucí služebníků zajišťuje, aby byly uspokojeny nejvyšší potřeby ostatních lidí.

English Language Requirements

Ověřte svou znalost angličtiny pomocí testu Duolingo English Test! DET je pohodlný, rychlý a cenově dostupný online test angličtiny akceptovaný více než 4 000 univerzitami (jako je tato) po celém světě.

Místa

  • Bluefield

    College Drive,3000, 24605, Bluefield

    Otázky