Keystone logo
© Eva Dang
Bristol Baptist College

Bristol Baptist College

Bristol Baptist College

Úvod

Svět se mění. Místo církve ve světě se mění. Bůh povolává ženy a muže různého věku a z různých prostředí, aby sloužili církvi a světu v misii a službě. Bristol Baptist College reaguje na všechny tyto výzvy. Důraz je kladen na misi napříč kulturami a subkulturami. Důraz je kladen na službu v současných kontextech. Balíčky kontextového školení a vzdělávání založeného na umístění přizpůsobujeme potřebám každého studenta.

Nejaktivnější partnerství s BMS World Mission, Urban Expression a desítkami inovativních místních kostelů a projektů, nejstarší baptistická vysoká škola na světě, se zavázala stát se součástí nových věcí, které Bůh dělá. Akademie má tato dynamická ministerstva; Ministerská formace, ministerstva pro děti, mládež a rodiny, teologické vzdělávání, komunitní učení a naše nová výzkumná a studijní centra.

Místa

  • Clifton

    Clifton Down, BS8 3NJ, Clifton

    Otázky