Keystone logo
Comenius University in Bratislava, Faculty of Mangement

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mangement

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mangement

Úvod

Proč studovat na Fakultě managementu

Jméno Univerzity Komenského v Bratislavě je světové kvality.

Fakulta managementu Univerzity Komenského získala v roce 2019 jako jediná na Slovensku výborné hodnocení v databázi Excellent Business School.

Využití manažerských dovedností je univerzální. V praxi je to však stále žádanější vzhledem k automatizaci a robotizaci v průmyslu, stejně jako rozšiřování obchodních center sdílených služeb a dalších mezinárodních organizací na Slovensku. Uplatnění najdete na pozicích od ředitele společnosti, finančního či personálního ředitele, obchodního manažera, přes manažera kvality, marketingu, vlastníka procesů, analytika, konzultanta či projektového manažera či vlastního obchodního manažera. Možností je spousta a kromě studia zjistíte, co vás láká a na kterou oblast se chcete specializovat a profilovat. Studium nabízí možnost absolvovat část kurzů nebo celé studium v angličtině, čímž jsou absolventi připraveni na práci v mezinárodním prostředí. Anglický jazyk je obchodní jazyk, a proto se jej snažíme u našich studentů zdokonalovat.

Spolupracujeme s potenciálními zaměstnavateli. Několik firem se prostřednictvím svých zástupců účastní výuky jako hostující lektoři. Ve spolupráci se zástupci firem sdružených ve Fóru Business Service Center (BSCF) jsme také připravili samostatný výběrový kurz „Dovednostmi k úspěchu – od univerzity k praxi“. Práce s firmami, podnikateli a významnými osobnostmi přináší obohacení procesu učení i zdůraznění témat, která jsou v dnešní době ve firmách aktuální a používaná. Toto propojení pomáhá studentům při rozhodování o specializačních otázkách během studia i v jejich profesní dráze. Několik společností dnes nabízí studentské stáže a pozice, které naši studenti široce využívají.

Pregraduální studium (bakalářský)

Studium se skládá z velkého množství odborných předmětů pokrývajících obecná témata ekonomie, ekonomie, managementu, marketingu, financí a práva, přičemž se zaměřuje i na moderní trendy v jednotlivých tématech i na rozvoj specifických jazykových, technických či prezentačních dovedností. Důraz je kladen na aplikaci jednotlivých metod a technik včetně využití aplikačních softwarových nástrojů.

postgraduální studium (magisterské)

Magisterské studium nabízí prohloubené studium v kmenových předmětech, které umožňuje získat komplexní znalosti z managementu i pro potřeby vyšších manažerských pozic. Kombinované studium na magisterském stupni je vhodné jako forma osobního a osobního rozvoje pro zaměstnané nebo podnikatele s ambicí zdokonalit či doplnit své znalosti.

Přijímací řízení

Program je otevřen uchazečům s úplným středoškolským vzděláním.

Na studijní program angličtiny není písemná přijímací zkouška. Není třeba cestovat pro přijetí. Celý proces bude probíhat na dálku.

Přijímací zkouška na studijní program vyučovaný v anglickém jazyce (Management - Am) je ústní a skládá se ze zkoušky z angličtiny a motivačního rozhovoru. Bude to provedeno videokonferenčním hovorem před komisí.

Výsledky ze střední školy nejsou při přijímací zkoušce zahraničních uchazečů zohledněny. Slovenští a čeští uchazeči, přečtěte si obecná kritéria a možnosti přijímání výsledků ze slovenské a české střední školy.

Maximální možný součet bodů, které lze získat při přijímací zkoušce, je 100, přičemž bodové hodnocení je průměr bodového hodnocení členů komise, ve struktuře anglický jazyk a motivační rozhovor v anglickém jazyce.

Místa

  • Bratislava

    Odbojárov,10, 820 05, Bratislava

    Otázky