Keystone logo
Dar Al Uloom University

Dar Al Uloom University

Dar Al Uloom University

Úvod

Soukromé vzdělávání v Království je svědkem oživení a velké pozornosti vlády kustoda krále dvou svatých mešit Salmana bin Abdulazize, ať ho Bůh zachová. Dar Al Uloom je jednou z nejvýznamnějších soukromých univerzit v Království zaměřenou na podporu vysokoškolského vzdělávání a investic do udržitelného lidského kapitálu.

Od svého založení soustavně přispívá k promoci velkého počtu vynikajících studentů, k rehabilitaci mladých lidí ak šíření znalostí a aplikací s cílem přispět k budování národa a překlenout potřebu obnovitelného trhu práce. .

Univerzita hledá vstupy pro rozvoj a zlepšování svých výstupů, aby zvládla rychlý technický a vědecký rozvoj a aplikaci aplikovaného vzdělávání a oborů kompatibilních s trhem práce. Rovněž pracuje na rehabilitaci studentů a studentek, aby získali vědeckou kvalifikaci na trhu práce, a zároveň poskytuje povzbudivé prostředí pro dokonalost, kreativitu a úspěch. Univerzita se snaží získat dobře zavedenou vědeckou identitu, která poskytuje pozitivní rovnováhu mezi třemi pilíři: vzdělávání, vědecký výzkum a veřejně prospěšné práce.

Místa

  • Riyadh

    Riyadh, Saúdská Arábie

    Otázky