Keystone logo
Engineering and Technology University in Brunei Darussalam

Engineering and Technology University in Brunei Darussalam

Engineering and Technology University in Brunei Darussalam

Úvod

Universiti Teknologi Brunei (UTB) je Engineering and Technology University in Brunei Darussalam která se specializuje na specializované oblasti strojírenství, obchodu, výpočetní techniky, aplikovaných věd a matematiky a designu.

UTB byl poprvé založen v roce 1986 jako Institut Teknologi Brunei (ITB). V roce 2008 byla ITB upgradována z vyšší vzdělávací instituce nabízející programy Higher National Diploma (HND) v oblasti strojírenství, obchodu a výpočetní techniky na univerzitu a poté byla 1. března 2016 změněna na Universiti Teknologi Brunei. UTB se specializuje na oblast strojírenství, Obchod, výpočetní technika, aplikované vědy a matematika a design. Od upgradu zaznamenala univerzita obrovský rozvoj, včetně rozšíření portfolia akademických programů, navázání partnerství s průmyslovými odvětvími a univerzitami, zahájení procesu akreditace programů profesními orgány a zintenzivnění výzkumných činností.

Místa

  • Mukim Gadong A

    Jalan Tungku Link, BE1410, Mukim Gadong A

    Otázky