Keystone logo
Hebrew Theological College

Hebrew Theological College

Hebrew Theological College

Úvod

Hebrew Theological College - Beis HaMidrash LaTorah se zavázala k rozvoji stipendia v souladu s principy ortodoxního judaismu a poskytuje akademické programy pro produkci učenců Tóry a pro produkci absolventů vysokých škol a vynikajících pokročilých absolventů a profesionálních programů pro všechny kvalifikované studenty, kteří po ukončení studia bude sloužit židovské komunitě a lidstvu prostřednictvím svých profesních i osobních povolání.

V návaznosti na svou historii jako nejvýznamnější instituce vysokoškolského vzdělávání v Tóře na Středozápadě bude Hebrew Theological College i nadále poskytovat rabínské a laické vůdce, kteří jsou vybaveni pokročilým judaistickým a všeobecným vzděláváním, aby uspokojili vyvíjející se potřeby ortodoxní židovské komunity, když čelí objevující se výzvy multikulturního světa při plnění jeho věčného osudu osvětleného hodnotami Tóry.

Místa

  • Skokie

    Carpenter Road,7135, 60077, Skokie

    Otázky