Keystone logo
Kyrgyzstan-Turkey Manas University

Kyrgyzstan-Turkey Manas University

Kyrgyzstan-Turkey Manas University

Úvod

Od svého založení považovala Kyrgyzstánská turecká univerzita Manas v rámci svých hlavních povinností provádění kvalifikovaných vzdělávacích studií mezi turkickými republikami. Naše univerzita si klade za cíl pomoci turecké mládeži vybavené moderním a současným vzdělávacím systémem se společným porozuměním vychovávat vědomé, soběstačné a odpovědné jedince. Mezi priority naší univerzity patří představit mladé lidi, kteří přispívají ke světové vědě, zejména tureckému světu, a sní o nové civilizaci tím, že chrání jejich kulturní hodnoty a staví jednotlivce do popředí v dosahování univerzálnosti. Jazyk, věda, historie, literatura, kultura, umění, zejména v turkických republikách s naší univerzitou, akademickými pracovníky a studenty,

Naším cílem je být moderní, průkopnická, podnikatelská, inovativní, otevřená změnám a rozvoji, vůdčí osobnost a nejpreferovanější univerzita ve své geografii. Přispět k produkční ekonomice založené na zdrojích Kyrgyzstánu a zaměřené na vyškolené pracovní síly je zároveň jedním z klíčových cílů kyrgyzské turecké univerzity Manas v 21. století.

Místa

  • Bishkek

    Chuy Province, , Bishkek

    Otázky