Keystone logo
Nazarene Bible College

Nazarene Bible College

Nazarene Bible College

Úvod

Nazarene Bible College má jasný účel, má silnou příslušnost ke církvi a poskytuje kvalitní vzdělání. Nazarene Bible College existuje proto, aby oslavovala Ježíše Krista jako Pána tím, že připravuje dospělé na evangelizaci, učedníky a službu světu. Od roku 1967 Nazarene Bible College splňuje své poslání připravovat muže a ženy na službu.

Nazarene Bible College je jednou z deseti Nazarene vysokých škol ve Spojených státech. Je to jedna ze dvou institucí pověřených denominací relativně výlučným úkolem přípravy ministrů.

Místa

  • Colorado Springs

    Kelly Johnson Boulevard,1465, 80920, Colorado Springs

    Otázky