Keystone logo
Pawel Wlodkowic University College in Płock

Pawel Wlodkowic University College in Płock

Pawel Wlodkowic University College in Płock

Úvod

Pawel Wlodkowic University College in Płock je jednou z nejstarších a největších neveřejných univerzit v zemi. Naše vzdělávací nabídka zahrnuje atraktivní fakulty se značným počtem zajímavých specializací. Jsme oprávněni udělovat magisterské tituly na třech našich fakultách. Máme pobočky se souhlasem ministra vysokého školství v Iławě a Wyszkowu.

Ve vzdělávacím procesu používáme moderní výukové metody, jako je e-learning. Budoucí kariéra našich absolventů je nejlepším doporučením univerzity. Na základě získaných znalostí a diplomů si našli zajímavá pracovní místa nebo byli jmenováni na odpovědnější pozice u svých současných zaměstnavatelů.

Místa

  • Płock

    aleja Jana Kilińskiego,12, 09-402, Płock

    Otázky