Keystone logo
© Eva Dang
Regents Theological College

Regents Theological College

Regents Theological College

Úvod

Regents Theological College je jednou z nejvýznamnějších letničních biblických škol v Evropě a jednou z největších ve Velké Británii. Je to také národní školicí středisko pro letniční církve Elim. Již více než 90 let školí lidi, aby sloužili v různých křesťanských službách, a to jak v církvi, tak v širším společenství.

Areál je nádherně umístěn ve viktoriánském okresním domě na západních svazích Malvern Hills s výhledy táhnoucími se přes Herefordshire až do poloviny Walesu. Vysoká škola vítá studenty z mnoha různých zemí, kultur a denominací a nabízí vysokoškolské a postgraduální tituly z aplikované teologie. Rovněž provozuje Osvědčení o nadaci ministerstva (MFC), což je roční kurz pro lidi, kteří se ucházejí o místo ministrů v církevním hnutí Elim.

Místa

  • Malvern

    West Malvern Road, WR14 4AY, Malvern

    Otázky