Keystone logo
San Diego Global Knowledge University

San Diego Global Knowledge University

San Diego Global Knowledge University

Úvod

Být vedoucí univerzitou zaměřenou na technologicky podporované poskytování globálních znalostí „nové generace“ a rozvoj kompetencí nezbytných pro prosperující a odpovědnější společnost.

Nabídnout vzdělávací programy, které studentům pomáhají rozvíjet globální dovednosti a kompetence k dosažení jejich osobního úspěchu a postupu v kariéře.

Jako jedinečná organizace s globálním technologickým přístupem je San Diego Global Knowledge University soukromou univerzitou se sídlem v San Diegu, jejímž cílem je poskytovat snadno dostupné, síťově propojené a na kompetence zaměřené odborné vzdělávání v globálním měřítku. Má funkční správní radu odpovědnou za kvalitu, integritu a finanční udržitelnost instituce a za zajištění plnění jejího poslání.

Místa

  • San Diego

    K Street,1095, 92101, San Diego

    Otázky