Keystone logo
Shota Meskhia

Shota Meskhia

Shota Meskhia

Úvod

Poslání Státní pedagogické univerzity Shota Meskhia v Zugdidi: Vytvořit vzdělávací a pracovní prostředí pro studenty, zaměstnance a další zúčastněné strany podle požadavků proměnlivého trhu práce; vytvářet vzdělávací programy zaměřené na zaměstnanost, učení a integritu výzkumu, jakož i projekty podporující internacionalizaci a krátkodobé vzdělávací / rekvalifikační kurzy.

Vyškolit / rekvalifikovat / přilákat aktivní členy společnosti, kteří se orientují na ideály demokracie a humanismu, osobního rozvoje, mají odborné a vysokoškolské vzdělání vhodné pro vnitřní i zahraniční trh práce, jsou konkurenceschopní a vysoce kvalifikovaní zaměstnanci.

Inspirovat nastolení optimismu a budoucí víry, neustále přispívat k zajišťování kvality; vytvořit efektivní, flexibilní a rychle se rozvíjející vzdělávací instituci, která bude mít pozitivní vliv na rozvoj a blahobyt země; stát se regionálním centrem v oblasti vzdělávání.

Místa

  • Zugdidi

    Zugdidi, Gruzie

    Otázky