Keystone logo
Stonehill College May School of Arts and Sciences

Stonehill College May School of Arts and Sciences

Stonehill College May School of Arts and Sciences

Úvod

Společnost Stonehill, založená jako katolická vysoká škola v roce 1948 Kongregací Svatého Kříže, se řídí zásadami vzdělání a víry. Naši studenti rostou v globální občany, kteří si cení znalostí, integrity a soucitu, když se snaží vytvořit spravedlivější společnost.

Stonehill College, katolická instituce vyššího vzdělávání založená Kongregací svatého kříže, je společenstvím vzdělanosti a víry zakotveným vírou v přirozenou důstojnost každého člověka.

Prostřednictvím osnov svobodných umění a věd a předprofesionálních programů poskytuje Stonehill College vzdělání nejvyšší kvality, které podporuje kritické myšlení, bezplatné vyšetřování a výměnu názorů.

Stonehill College vzdělává celou osobu tak, aby každý absolvent Stonehillu přemýšlel, jednal a vedl s odvahou k vytvoření spravedlivějšího a soucitnějšího světa.

Místa

  • Easton

    Washington Street,320, 02357, Easton

    Otázky