We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Umm Al-Qura University

Umm Al-Qura University

Umm Al-Qura University

Úvod

Království Saúdská Arábie je v popředí zemí islámského světa kvůli svému náboženskému postavení i historickému a civilizačnímu významu. Zahrnuje Qiblah (Ka`bah), kterému muslimové čelí během svých každodenních modliteb. Miliony lidských srdcí se navíc obracejí k Mekce a chtějí hrát Hajj a Umrah.

V nedávné době se království stalo vzorem pro islámské země, protože využívá nejnovější vývoj v moderní civilizaci při zachování své originality a zvláštních charakteristik. To je navíc k jeho význačným vnitřním a vnějším politikám, které jsou založeny na islámském šaríe.

V současné době získalo království díky své moudré politice skvělé postavení, které jej opravňuje k provádění vlivné role v oblasti mezinárodní politiky a ekonomiky. Kromě toho pětileté plány rozvoje přijaté královstvím před 30 lety vedly k boomu a zrychlily tempo růstu způsobem, který se ve většině zemí vyskytuje jen zřídka. Podle vyvážené politiky přijalo království přístup k výstavbě a rozvoji, zřizování zařízení a životně důležitých budov spolu s přípravou a kvalifikací občanů a nových generací.

Místa

  • Mecca

    طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز, , Mecca

    Otázky