Keystone logo
Unitec Institute of Technology

Unitec Institute of Technology

Unitec Institute of Technology

Úvod

O NÁS

Unitec je největším technologickým institutem Nového Zélandu, kde více než 20 000 studentů studuje více než 150 programů zaměřených na práci. Nabízíme přední vzdělávání zaměřené na zaměstnanost v našich dvou areálech v Mt. Albert a Waitākere.

Učení a vyučování

Učení a učení jsou v srdci naší transformace.

Učení a výuka je naše hlavní podnikání a my jsme odhodláni dělat to lépe, aby naši absolventi získali lepší pracovní místa, lepší kariéru a lepší životy.

Jak se měníme?

Během několika posledních let mnoho učitelů čerpalo z nových metod výuky, které zahrnují více učení na pracovišti, nové technologie a různé styly práce se studenty.

Říkáme tomu Životní osnovy.

Všechny tyto přístupy jsou navrženy tak, aby byli naši absolventi zaměstnatelnější.

Nyní se zaměřujeme na uplatňování těchto nových přístupů ve všech programech v Unitec, takže každý student si může být jisti, že jejich vzdělání Unitec opravdu připraví na zvolenou kariéru.

V příštích třech letech (2015-2017) se každý program přezkoumává a přestavuje tak, aby obsahoval součásti pracovního učení, online učení, osobního učení a nezávislé / skupinové práce.

Jak se mění naši učitelé?

Velmi investujeme do profesního rozvoje, takže naši učitelé dokážou co nejvíce využívat nové technologie a osobní kontakt se studenty.

Děkan výuky a učení Linda Keesing-Styles říká: "Žádáme učitele, aby konfrontovali své současné přístupy k učení a výuce a rozšiřovali svou praxi na nové přístupy, které jsou v souladu se současnými trendy. To zahrnuje vysoce koncentrované praktiky zaměřené na studenty, využívání významných komponent webového učení a využívání nových postupů, jako je gamification a makerspaces. "

Jak připravujeme naše absolventy na práci?

Zastáváme propast mezi vzděláváním a průmyslem.

Z našeho výzkumu víme, že zaměstnavatelé na Novém Zélandu chtějí, aby naši studenti měli více studijních příležitostí začleněných do práce, a tak mají přístup ke skupině vysoce schopných absolventů připravených k práci.

Přesouváme se do vyšších úrovní praktického integrovaného učení ve všech našich programech. Abychom toho dosáhli, hledáme další a hlubší vztahy s průmyslovými partnery. Chceme usnadnit a zvýšit přínos pro firmy a další organizace, aby s námi spolupracovaly, abychom je mohli propojit s naším učebním plánem, našimi zaměstnanci a našimi studenty - a nakonec jim a jejich průmyslovým odvětvím dodávali skvělé absolventy, kteří by mohli zaměstnávat.

Jak měníme naše prostory?

Dalším faktorem při vývoji zkušených absolventů, kteří jsou připraveni na práci, je zajistit, aby měli správné prostory, aby se mohli naučit pomocí nejlepších dostupných technologií.

Vyvinuli jsme prototyp učebního prostoru v našem Mt. Albert kampus, který umožňuje studentům a pedagogickým pracovníkům poznat nové inovativní přístupy k učení a výuce s nejlepšími vzdělávacími technologiemi a zařízeními. Nový prostor podporuje studenty, aby spolupracovali, sdíleli nápady, spolupracovali se studenty z jiných programů a naučili se cenné soft skills jako týmová práce.

Sbíráme zpětnou vazbu uživatelů a údaje o využití v tomto prostoru a využíváme je ke zlepšení učebních a výukových prostředí a návrhů nových prostorů.

Níže naleznete video našich učitelů, kteří se učí v našem novém prototypu učebního a učebního prostoru:

Přečtěte si více o naší revoluční výuce

Místa

  • Auckland

    Unitec Institute of Technology, Private Bag 92025, Victoria Street West, 1142, Auckland

    Otázky