Keystone logo
Technical University From Loja

Technical University From Loja

Technical University From Loja

Úvod

Soukromá technická univerzita v Loji byla založena ekvádorskou asociací maristů (AME) dne 3. května 1971 a byla ekvádorským státem uznána podle výkonného nařízení 646, zveřejněného v oficiálním rejstříku č. 217 ze dne 5. května 1971, jako samostatný právní subjekt pod ochranou „Modus Vivendi“ oslavovaného mezi Svatým stolcem a Ekvádorem, s přihlédnutím k normám církve v její organizaci a vládě.

Mentorem a prvním kancléřem univerzity byl bratr maristů Santiago Fernández García a prvním rektorem UTPL byl inženýr Alejo Valdivieso, který byl jmenován jako hlavní autorita univerzity 3. října 1971.

UTPL je autonomní instituce se společenským a veřejným účelem, která šíří, rozvíjí výzkum s vědecko-správní svobodou a podílí se na rozvojových plánech země. Je průkopníkem v modalitě distančního vzdělávání od roku 1976 a otevírá možnost přístupu ke kvalitnímu vysokoškolskému vzdělávání.

V roce 1997 převedla diecéze Loja na univerzitu vedení Institutu Krista Spasitele, misionářů a ideologických misionářů, aby ji mohli vést zcela autonomně a v souladu s charismatem Idente.

Místa

  • Loja

    Calle París, , Loja

    Otázky