Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
University of Arkansas at Monticello

University of Arkansas at Monticello

University of Arkansas at Monticello

Úvod

University of Arkansas at Monticello bude uznávána jako modelová, otevřená regionální instituce s mírou retence a promoce, která splňuje nebo překračuje její rovnocenné instituce.

Prostřednictvím těchto snah UAM rozvíjí klíčové vztahy a partnerství, které přispívají k ekonomickým a kvalitativním ukazatelům života v komunitě, regionu, státě i mimo něj.

Studenti UAM těží ze zkušených profesorů, rozvíjejí široké znalosti o světě i hlubší porozumění zvolenému oboru. Není tedy překvapením, že tolik absolventů UAM je přijato na postgraduální studium a zaměstnáno zaměstnavateli po celé zemi.

Místa

  • Monticello

    University Drive,346, 71656, Monticello

    Otázky