Keystone logo
Yildiz Technical University

Yildiz Technical University

Yildiz Technical University

Úvod

Poslání: Naším posláním je vytvořit univerzitu, která je průkopníkem vzdělávání, vědeckého výzkumu, technologického rozvoje a umělecké práce zaměřené na pokrok společnosti a zvyšování kvality života v porozumění národní a mezinárodní solidarity; a vzdělává kreativní, podnikavé, tázavé a etické studenty vybavené univerzálními hodnotami, kteří se neustále obnovují, usilují o celoživotní učení a jsou schopni analýzy a syntézy.

Vize: Naší vizí je stát se jednou z nejvíce preferovaných světových univerzit s naším vzdělávacím, výzkumným a kulturním prostředím.

Místa

  • Istanbul

    Yıldız, 34349 Beşiktaş/İstanbul, Turkey, , Istanbul

    Otázky