Stipendia

Stipendia představují finanční prostředky nabízené univerzitami nebo jinými vzdělávacími organizacemi jako formu finanční podpory studentů při studiu. Stipendia se udělují na základě finanční potřeby, akademických úspěchů, veřejně prospěšné činnosti, sportovních nebo uměleckých výkonů nebo na základě kombinace těchto faktorů.

Stipendia Keystone pro studenty bakalářských programů

Keystone Academic Solutions nabízí čtyři stipendia pro studenty bakalářských programů, každé ve výši 2 000 USD. Stipendia budou nabídnuta studentům s dobrým akademickým profilem, kteří prokážou, že mají motivaci prostřednictvím svého vzdělání měnit svět. Vytvořte si na našich webech účet, poté si najděte studijní programy z celého světa a odešlete vyjádření zájmu o studium. Požádejte stipendium Keystone Scholarship nejpozději do 31. května 2021. Předložte potvrzení o přijetí od některé z univerzit uvedených na našich stránkách a můžete obdržet jedno ze čtyř stipendií, jež vám pomůže financovat studium!

Stipendia Keystone pro studenty navazujících programů

Keystone Academic Solutions nabízí dvě stipendia pro studenty navazujícího studia ve výši 4 000 USD a 10 000 USD. Stipendia budou nabídnuta studentům s dobrým akademickým profilem, kteří prokážou, že mají motivaci prostřednictvím svého vzdělání měnit svět. Vytvořte si na našich webech účet, poté si najděte studijní programy z celého světa a odešlete vyjádření zájmu o studium. Požádejte stipendium Keystone Scholarship nejpozději do 31. května 2021. Předložte potvrzení o přijetí od některé z univerzit uvedených na našich stránkách a můžete obdržet jedno ze čtyř stipendií, jež vám pomůže financovat studium!