Stipendia

Stipendia představují finanční prostředky nabízené univerzitami nebo jinými vzdělávacími organizacemi jako formu finanční podpory studentů při studiu. Stipendia se udělují na základě finanční potřeby, akademických úspěchů, veřejně prospěšné činnosti, sportovních nebo uměleckých výkonů nebo na základě kombinace těchto faktorů.

Stipendia Keystone pro studenty bakalářských programů

Keystone Academic Solutions nabízí studentům z celého světa stipendium pro bakalářské studium. Tato stipendia jsou nabídnuta studentům, kteří mají dobré akademické výsledky a prokazují silnou motivaci na základě svého studia proměňovat svět. Zaregistrujte se zde, chcete-li dostávat aktuální informace, až budou vyhlášena příští stipendia.

Stipendia Keystone pro studenty navazujících programů

Keystone Academic Solutions nabízí studentům z celého světa stipendium pro navazující studium. Tato stipendia jsou nabídnuta studentům, kteří mají dobré akademické výsledky a prokazují silnou motivaci na základě svého studia proměňovat svět. Zaregistrujte se zde, chcete-li dostávat aktuální informace, až budou vyhlášena příští stipendia.