Charles University, Faculty of Social Sciences (FSS)

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Fakulta sociálních věd (FSV UK) je součástí jedné z nejstarších univerzit na světě, která byla založena v roce 1348 svatým římským císařem Karlem IV. Krátce po založení v roce 1990 se FSV UK stalo regionálním centrem výuky a výzkumu v oblasti ekonomie, sociologie, politologie, mezinárodních vztahů, oblastních studií, mediálních studií a žurnalistiky.

Co je to naše poslání?

Podpora učení a ochrany znalostí, kultivace volného myšlení, nezávislý akademický výzkum a podpora tvůrčího ducha lidské společnosti. Naším hlavním cílem je rozvíjet výuku a výzkum v těch aspektech společenských věd, které se přímo či nepřímo týkají veřejné správy nebo hospodářského a kulturního života společnosti.

Místa

Praha 6

Adresa, 1. řádek
U Kříže,8
158 00 Praha 6, Hlavní město Praha, Česká republika

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium