Newton College

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Svým průkopnickým přístupem ke studiu managementu je Newton College o krok před ostatními vysokými školami a poskytuje svým studentům výhodu nad svými podnikatelskými kolegy.

Za posledních pět let je Newton College čtyřikrát nejlépe hodnoceným soukromým vysokoškolským vzdělávacím institutem v České republice . Je umístěn v krásném historickém hlavním městě Prahy, je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a udělením titulů jsou automaticky uznávány ve všech zemích EU.

10 1 Důvody ke studiu na Newton College

  1. Newton College je velmi inspirativní prostředí. Škola inspirová a motivuje studenty k tomu, aby dosáhli svých cílů, hledali nové perspektivy a nové způsoby řešení problémů. Učí také, jak rozvíjet kreativitu a kritické myšlení.
  2. Škola nabízí moderní a atraktivní studijní programy aplikovaného podnikání. Všechny programy mají stejnou základnu - studium ekonomie, managementu a psychologie. Podle našeho názoru je to nejlepší mix pro každého moderního manažera.
  3. Absolventi vysoké školy nedostávají jen svůj diplom, získávají také cenné certifikáty. Studenti, kteří dokončí studium, obdrží certifikát potvrzující dokončení praktických stáží a školení v oblasti řízení. Tyto certifikáty poskytují velkou výhodu na trhu práce nad našimi vysokoškoláky z jiných vysokých škol.
  4. Osobní přístup. Newton College není Newton College ve velkém měřítku. Zde nikdo není jen číslo na seznamu. Každý student je jednotlivec a zaměstnanci na vysoké škole to respektují a odrážejí ho ve svém přístupu ke studentům.
  5. Učitelé jsou špičkoví lektoři s praktickými obchodními zkušenostmi. Fakultou Newton College je např. Viceguvernér České národní banky prof. Vladimír Tomšík, jeden z nejlepších českých trenérů Ing. Milan Bobek, MSc. a mnoho dalších. Škola také často vyzývá známé členy českého podnikatelského a manažerského prostředí.
  6. Příležitost účastnit se aktivit Newton College . Newton College úzce spolupracuje se svými studenty, kteří tak mají příležitost zapojit se do řízení školy a být součástí školních změn.
  7. Studie je úzce spojena s praxí. Newton College se netýká zapamatování faktů a definic bez nutnosti porozumět kořenům věcí. Všechny předložené znalosti a získané dovednosti jsou okamžitě použitelné v každodenním životě.
  8. Kontakty. Během studia získáte spoustu cenných kontaktů, např. Spolužáky, učitele a významné osoby v českém podnikatelském prostředí.
  9. Newton College je jediná škola, která nabízí víceúrovňové vzdělání. Studenti si mohou vybrat z akreditovaných studijních programů, manažerských školení a individuálního mentoringu poskytovaných členy fakulty.
  10. Stipendia za zásluhy. Kvalita školy se nejlépe odráží v kvalitě absolventů. Newton College se proto snaží motivovat své studenty cennými stipendiami.

Místa

Praha

Adresa, 1. řádek
Václavské náměstí 11
110 00 Praha, Praha, Česká republika

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium