Přečtěte si oficiální popis

University of Alcala (UAH) je státem financovaná veřejná univerzita, která se zavázala k výuce a výzkumu excelence, které poskytuje tím, že přizpůsobuje poskytování školení sociálním změnám a sociálním požadavkům a přitahuje a udržuje talent. Mezi jeho priority patří podpora zaměstnatelnosti studentů; provádění sociálně odpovědných politik, které posilují její pověst otevřené, integrující a angažované instituce; a rozvoj účinného, odpovědného a transparentního řízení založeného na jeho odpovědnosti vůči samotné instituci a společnosti.

Univerzita v historickém městě Alcalá de Henares, 30 kilometrů od Madridu, má 28 000 studentů, 2 000 pedagogických pracovníků a 800 servisních a administrativních pracovníků. Jeho tři školní areály - historické, vědecké a technologické a Guadalajarské areály - hrají domov pro 40 vysokoškolských studijních programů, 78 oficiálních postgraduálních programů a širokou nabídku celoživotních vzdělávacích kurzů ve všech oblastech znalostí.

UAH patří mezi hlavní národní a mezinárodní žebříčky a patří mezi nejlepší světové univerzity v globálním měřítku i pro ukazatele jako výuka, zaměstnatelnost, internacionalizace, výsledky výzkumu, vybavení a infrastruktury, udržitelnost a sociální angažovanost.

116934_rsz_adobestock_217264958.jpg

V jedné a té samé historické a avantgardní oblasti je UAH jednou z nejcennějších univerzit v Evropě a může vysledovat její původ až do roku 1293 a středověké Studia generalia. V 1499, kardinál Cisneros založil College St Hildephonse s ohledem na vytvoření prototypu univerzitní město, které by působilo jako model pro ostatní v Ibero-America. Mezi jeho nejslavnějšími studenty patří postavy jako Lope de Vega, Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo, Tirso de Molina, Fray Luis de León, Ignacio de Loyola nebo Gaspar Melchor de Jovellanos, stejně jako María Isidra de Guzmán - první žena ve Španělsku, která získala doktorský titul.

Unikátní univerzitní model a ochrana jeho bohatého architektonického a uměleckého dědictví vedla v roce 1998 k vyhlášení Světového dědictví UNESCO.

University of Alcalá je také světovým měřítkem pro výuku španělského jazyka a kultury, její sociální angažovanost a ochranu lidských práv. Ne nadarmo je to jeho historický Paraninfo nebo montážní sál, kde se konají slavnostní předání ceny Cervantesovy ceny za literaturu ve španělštině, ceny Španělského krále za lidská práva nebo ceny Camino Real.

Mise

Komplexní školení studentů a jejich osobní a profesní rozvoj prostřednictvím kvalitní výuky, tvorby a přenosu znalostí a šíření vědy a kultury.

Vidění

Být vedoucí univerzitou v mezinárodním kontextu, angažovaná pro společnost, inkluzivní a otevřená světu, přispívající k rozvoji znalostí a vzdělávání občanů prostřednictvím kvalitní výuky, excelence v oblasti výzkumu a podpory etických a společensky odpovědných postojů .

116933_rsz_adobestock_129392502.jpg

Věděl jsi...?

  • Mezi nejlepšími světovými univerzitami ve světovém žebříčku QS World University a žebříčku World Higher Education World University.
  • Podle studie o pracovním stáže mezi vysokoškolskými studenty, kterou vypracovala MECD, je UAH špičkovou univerzitou pro zaměstnatelnost ve Španělsku .
  • Tři ze studijních oborů vyučovaných na University of Alcalá (Fyzioterapie, Anglická studia a Hispánská studia) patří mezi nejlepší ve Španělsku podle pořadí, které každý rok vydávají noviny „El Mundo“ v dodatku „50 stupňů“.
  • 8 magisterských titulů vyučovaných na UAH patří k nejlepším ve Španělsku , podle dodatku „250 magisterských titulů“, který každoročně vyrábí noviny El Mundo.
  • Anglická studia patří mezi 200 nejlepších předmětů na světě a podle prestižního žebříčku QS World University Rankings podle předmětu patří moderní jazyky mezi 250 nejlepších.
  • UAH je první španělská veřejná vysoká škola ve výuce excelence podle CYD Ranking (Knowledge and Development Foundation).
  • Mezi nejlepšími světovými univerzitami pro politiky environmentální udržitelnosti v žebříčku UI Greenmetric World University.
Programy se vyučují na:
  • Angličtina
  • španělština

Tato škola dále nabízí: