Karel De Grote University College

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

O společnosti KdG

Karel De Grote University College má více než 12 000 zapsaných studentů a zaměstnává přibližně 1 000 zaměstnanců. To z nás činí největší univerzitní univerzitu v Antverpách.

Poslání, vize a hodnoty

Mise Karel De Grote University College ( KdG ) podporuje udržitelný rozvoj: pro studenty, zaměstnance a společnost. Ve vzájemné interakci, založené na pozvání k učení, k životnímu a pracovnímu prostředí. Vždy získat to nejlepší z každého a usilovat o dokonalost společně. Vize Karel De Grote University College ( KdG ) vytváří náročné a motivující vzdělávací prostředí. Pro každého, kdo se chce rozvinout v profesionála s osobností. Vzděláváme a provázíme své studenty, aby objevili a rozvíjeli svůj talent a získali potřebné kompetence, aby mohli přispět společnosti. Sebevědomý, s odpovědností a společenskou hodnotou. Doporučujeme našim zaměstnancům, aby i nadále rostli jak na osobní, tak na profesionální úrovni. KdG je univerzální organizace. Myslíme dopředu a máme pocit dynamiky rychle se měnícího globálního kontextu. Sdílíme znalosti a investujeme do silné spolupráce s našimi partnery: díky těmto interakcím a řešením na míru naše vysokoškolské vysoké školy vynikají a inovují v oblasti (uměleckého) vzdělávání, výzkumu orientovaného na praxi a služeb. Hodnoty Jako organizace s hodnotami se rozhodujeme pro:

  • studentských akcí
  • dosažení výsledků
  • spolupráce s důvěrou
  • zavázali jsme se k lepšímu světu
  • udržitelné inovace.

Perspektivy vzdělávání

Karel De Grote University College klade za cíl dát svým studentům a zaměstnancům možnost poznat jejich nadání a rozvíjet je. Pevně věříme, že týmová práce umožňuje studentům i zaměstnancům získat kompetence - jako jsou znalosti, dovednosti, vhled a postoje - které jsou nezbytné v pracovním kontextu i v širším kontextu naší společnosti. Jednou z nejdůležitějších kompetencí je bezpochyby schopnost vynaložit úsilí pro ty, kteří v důsledku určitých okolností nejsou schopni plně rozvíjet svůj talent.

Místa

Antverpy

Adresa, 1. řádek
Groenplaats, Nationalestraat 5, 2000 ANTWERP
2000 Antverpy, Flandry, Belgie
Telefonní číslo
+32 350 221 92