Přečtěte si oficiální popis

West Pomeranian University of Technology Štětíně je univerzitou spojující dlouhodobou tradici Zemědělské univerzity ve Štětíně a Štětínské technické univerzity. Vzdělávací nabídka a umístění z něj činí atraktivní místo studia pro ambiciózní mladé lidi připravené investovat do své kariéry a ochotní v budoucnu vybudovat inovativní znalostní společnost.118710_118674_iluminacjafbTamaStudio10.jpg

Obecná informace

West Pomeranian University of Technology Štětíně je univerzitou spojující dlouhodobou tradici Zemědělské univerzity ve Štětíně a Štětínské technické univerzity.

Dne 5. července 2007 přijaly senáty Zemědělské akademie ve Štětíně a Štětínské technické univerzitě jednomyslné usnesení o připojení dvou vysokých škol. V lednu 2008 k tomu zaujaly Úmluvy studentských vlád i doktorské studentské parlamenty obou univerzit. Vícestupňový a dlouhodobý legislativní proces byl dokončen Sejmským zákonem o založení West Pomeranian University of Technology dne 5. září 2008 a podpisem prezidenta Polské republiky ze dne 30. září 2008. West Pomeranian University of Technology oficiálně zahájena dne 1. ledna 2009.

Vzdělávací nabídka a umístění z něj činí atraktivní místo studia pro ambiciózní mladé lidi připravené investovat do své kariéry a ochotní v budoucnu vybudovat inovativní znalostní společnost.

Konsolidace vědeckého a vyučovacího potenciálu univerzit rozptýlených v Polsku se jeví jako nevyhnutelná s ohledem na postupné zpomalení růstu populace, konkurenci na trhu vysokoškolského vzdělávání a očekávání, pokud jde o jejich vliv na technologický a ekonomický rozvoj. Vznik univerzity, kromě obohacení výuky o nové studijní obory a specializace, vytváří možnost dalšího, rychlejšího rozvoje nových technologií v technických a přírodních vědách. Společné úspěchy Štětínské technické univerzity a Zemědělské akademie ve Štětíně v těchto vědeckých oblastech a jejich vysoce kvalifikovaní pracovníci zavádějí nové standardy kvality ve vzdělávání v Západním Pomořansku.

West Pomeranian University of Technology (WPUT) má šanci využít efekt synergie, který vznikl spojením dvou známých univerzit. Přibližně 13 000 studentů denního a mimoškolního studia studuje v mnoha zařízeních pod vedením více než 1 000 akademických učitelů. Na WPUT existuje deset fakult se specializací na 47 studijních oborů.

Univerzita nabízí svým kandidátům:

1) plný bakalářský, magisterský nebo doktorský program (plné studijní programy se vyučují v polštině, není-li uvedeno jinak), 2) jeden nebo dva semestry (výměnní studenti, např. V rámci programu Erasmus), 3) praktická stáž. Uchazeči si mohou vybrat mezi bakalářským, magisterským, doktorským a postgraduálním studiem poskytovaným ve 47 studijních oborech na 10 fakultách univerzity:

 • Fakulta biotechnologie a živočišné výroby
 • Fakulta stavební a architektury
 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta elektrotechnická
 • Fakulta informatiky a informačních technologií
 • Fakulta strojního inženýrství a mechatroniky
 • Fakulta environmentálního inženýrství a zemědělství
 • Fakulta potravinářských věd a rybářství
 • Fakulta námořní techniky a dopravy
 • Fakulta chemicko-technologická a inženýrská118711_118675_iluminacjafbTamaStudio4.jpg

Neustále se vytvářejí nová pole jako odpověď na měnící se ekonomické podmínky a potřeby trhu práce. Obě univerzity přispěly k systému, který nabízí studentům širokou škálu akademického vzdělání: vysokoškolské studium, postgraduální studium, jednorázové pětileté magisterské studium, doktorské studium a širokou škálu postgraduálních studií. V posledních několika letech byly modernizovány laboratoře a studijní pracoviště Štětínské univerzity a Zemědělské univerzity ve Štětíně. Tento proces pokračoval na nově vytvořeném WPUT. Mezinárodní spolupráce v oblasti výukových procesů a vědeckých projektů bude i nadále jednou z priorit WPUT.

Vytvoření West Pomeranian University of Technology konsolidovalo výzkumné týmy zabývající se: inženýrstvím, ochranou životního prostředí, obnovitelnou energií, bio- a nanotechnologiemi, polymery, ekonomikou a průmyslem a zemědělskými technologiemi. WPUT má pravomoc udělit Ph.D. titul v 19 specializacích a titul docent ve 13 oborech. Jedná se o obrovský a vzácný potenciál, který poskytuje studentům řádnou přípravu na jejich profesní život a samotnou univerzitu vědeckým rozvojem vhodným pro současné výzvy.

West Pomeranian University of Technology ve Štětíně uznává výhody plynoucí z mezinárodní spolupráce a je institucí otevřenou všem druhům projektů, které zlepšují internacionalizační procesy a zavádějí do svých vzdělávacích a výzkumných aktivit mezinárodní rozměr. Zvláštní pozvánka je určena zahraničním studentům, kteří jsou ochotni během výměnných období absolvovat plné i vysokoškolské studium (např. Jeden nebo dva semestry v rámci programu Erasmus).

Programy se vyučují na:
 • Polština
 • Angličtina

Tato škola dále nabízí:

BA

West Pomeranian University of Technology

Absolvent tohoto oboru získá znalosti v oblasti organizace, provozu a financování ekonomických subjektů, lišící se jejich organizační a právní formou. Získané dovednosti ... [+]

Studiem ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě ZUT se naučíte, jak efektivně ekonomicky rozhodovat a řešit ekonomické problémy. Získáte široké znalosti v oblasti ekonomiky a fungování organizace s využitím moderních technologií. V budoucnu najdete zaměstnání v ekonomických jednotkách

obchodních podniků, ve státní správě a samosprávě, ve finančních, pojišťovacích a poradenských institucích, realitních společnostech, v účetních a daňových úřadech. Studium na Ekonomické fakultě vás navíc připraví na provozování vlastního podnikání.

Studium ekonomie s obecným akademickým profilem je prvního stupně a má formu denního denního studia. Cílem výuky je získání obecných znalostí v oblasti sociálních věd, ekonomie a financí.... [-]

Polsko Szczecin
Říjen 2019
Angličtina
Denní studium
6 semestry
Kampus
Přečtěte si více v češtině
West Pomeranian University of Technology

Absolvent tohoto oboru získá komplexní znalosti v oblasti práva nemovitostí a trhu, jakož i zdrojů nemovitostí, metod výzkumu a hodnocení jevů, které se odehrávají v různ ... [+]

Studiem ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě ZUT se naučíte, jak efektivně ekonomicky rozhodovat a řešit ekonomické problémy. Získáte široké znalosti v oblasti ekonomiky a fungování organizace s využitím moderních technologií. V budoucnu najdete zaměstnání v ekonomických jednotkách

obchodních podniků, ve státní správě a samosprávě, ve finančních, pojišťovacích a poradenských institucích, realitních společnostech, v účetních a daňových úřadech. Studium na Ekonomické fakultě vás navíc připraví na provozování vlastního podnikání.

Studium ekonomie s obecným akademickým profilem je prvního stupně a má formu denního denního studia. Cílem výuky je získání obecných znalostí v oblasti sociálních věd, ekonomie a financí.... [-]

Polsko Szczecin
Říjen 2019
Angličtina
Denní studium
6 semestry
Kampus
Přečtěte si více v češtině

BSc

West Pomeranian University of Technology

Chemické inženýrství je most spojující chemii (chemické reakce ve zkumavce) se skutečným světem mimo laboratoř. Inženýři chemie nacházejí metody pro zvýšení laboratorního ... [+]

Co je chemické inženýrství?

Chemické inženýrství je most spojující chemii (chemické reakce ve zkumavce) se skutečným světem mimo laboratoř. Inženýři chemie nacházejí metody pro zvýšení laboratorního měřítka procesů až do průmyslového měřítka. Za tímto účelem na základě znalostí fyzikálních, chemických a biologických jevů aplikují technické principy pro vymýšlení, navrhování, vývoj a implementaci procesů, řízení a provozování procesů, navrhování a zlepšování produktů. Chemické inženýrství je především znalost procesů a zařízení v průmyslových systémech, schopnost navrhovat a dohlížet na provoz průmyslových systémů.... [-]

Polsko Szczecin
Říjen 2019
Angličtina
Denní studium
7 semestry
Kampus
Přečtěte si více v češtině

Make the right choice! ZUT