George Mason University - Undergraduate Programs

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

O Masonovi

Mason je mladá univerzita, která za krátkou dobu zaznamenala impozantní kroky ve velikosti, postavení a vlivu. Dnes, jako největší veřejná výzkumná univerzita ve Virginii, nastavujeme měřítko smělého a progresivního vzdělávání, které slouží potřebám našich studentů a komunit. Za tímto účelem máme 10 škol a vysokých škol věnovaných různým oblastem studia.

George Mason: Personifikovaný patriotismus.

George Mason, pro kterého je naše univerzita jmenován, byl jedním z největších otců zakladatelů Spojených států. Mason vypracoval Virginii deklaraci o právech, která se stala vzorem pro prvních 10 změn ústavy USA, známých jako zákon o právech.

Jsme ve Virginii. Ale sloužíme světu.

Mason se zavázal k vytvoření spravedlivějšího, svobodnějšího a prosperujícího světa. Nacházíme se v jednom z nejdůležitějších politických, ekonomických a intelektuálních center světa a přijímáme naši zodpovědnost sloužit druhým: pomáhat našim studentům uspět, obohatit život naší společnosti a přispět k řešení některých z nejkomplexnějších globálních problémů náš čas.

Místa

Fairfax

Adresa, 1. řádek
4400 University Drive
22030 Fairfax, Virginie, Spojené státy americké

Washington

Adresa, 1. řádek
Washington, Okres Columbia, Spojené státy americké